Particulier en toch projectmatig

Het project is gestart met een onderzoeksvraag naar mogelijkheden voor het realiseren van 25 vrije sector woningen middenin het zuidelijk deel van ‘de Plantage’ in Malburgen West, projectmatig ontworpen én met maximale inspraak voor de kopers.
In de planopzet konden kopers kiezen voor kavels van 11 of 7 meter breed en een divers programma-aanbod van de woningen op basis van een standaard kern. De positie op de kavel en de voorgevelrooilijn waren bepaald en de samenhang in het plan was geborgd door de detaillering, materialen en kleuren op elkaar af te stemmen. Uiteindelijk is het plan binnen de ambitie voor variatie gerealiseerd, maar heeft Volkshuisvesting Arnhem wel van te voren de differentiatie van de woningen bepaald.

Het plan is genomineerd voor de Heuvelinkprijs 2012. Het juryrapport: ´De Maagdenpalm is een intiem en groen woonstraatje omzoomd met 25 grondgebonden gezinswoningen. De architect heeft een basiswoning ontworpen met een aantal keuzemogelijkheden voor uitbreiding. Bedoeling was dat de bewoners hier zelf hun variant uit konden kiezen, al naar gelang hun behoefte en gezinsgrootte. Uiteindelijk is dit niet haalbaar gebleken en heeft de architect zelf een keuze gemaakt in woning varianten, die vervolgens op de markt zijn gebracht. De woningen zijn knap ontworpen in plattegronden en ruimtelijkheid. De variatie in de woningtypen en de groene inrichting van het straatprofiel krijgen waardering van de jury.´

Terug naar denkruimte