Centrumplan, Neede

In het kader van het revitaliseringsplan voor het centrum van Neede zijn diverse majeure projecten benoemd. Wij zijn als ontwerper betrokken bij verschillende van deze projecten.

Meest in het oog springend is de realisatie van een nieuw dorpsplein, op een plek waar deze nooit was. Deze relatief grootschalige ingreep werd mogelijk gemaakt door de sloop van een aanwezige supermarkt. Uit een degelijke analyse van de nieuw ontstane situatie is het nieuwe dorpsplein door ons gerelateerd aan het deels verleggen van de bestaande wegenstructuur. Behalve aan parkeren en aan de wekelijkse markt dient het plein plaats te kunnen bieden aan incidentele en grote manifestaties. De grote open ruimte die daarvoor nodig is, is omzoomd door een bomenrand van esdoorns en voorzien van onderbeplanting. Een bijzondere boomgroep van doodsbeenderenbomen begrensd het plein aan de centrumzijde.

Schuin tegenover het nieuwe dorpsplein is de omgeving van de kerk nadrukkelijk groen ingericht. Het oorspronkelijke en gedateerde plein heeft plaats gemaakt voor een grasplateau rondom de kerk. De hoge ligging van de kerk wordt gemarkeerd door een gemetselde keermuur, waarbinnen ook de nodige fietsstallingsplaatsen. Centraal, ter plaatse van de hoofdtoegang, is een labyrint in het ontwerp opgenomen. Dit pleintje biedt rouw- en trouwauto’s de mogelijkheid om voor de kerk te keren en te parkeren.

Door de komst van het nieuwe dorpsplein verloor het huidige Marktplein haar functie. De wens was om ook deze plek te ‘vergroenen’, maar om beheerstechnische redenen is dit niet gebeurd. Bovendien moet de jaarlijkse kermis op dit plein gehouden kunnen worden. Resultaat is een enigszins verborgen, groen omzoomd speel- en ontmoetingsplein in gekleurd asfalt.

Opdrachtgever
Gemeente Berkelland

Opdracht
Ontwerp (her)inrichting diverse plekken in centrum Neede

Realisatie
2013 - 2015

Terug naar projecten