Heemhof, Kampen

De locatie ligt in de oksel van de buurtontsluitingswegen de Wedericklaan en de Silene en maakt onderdeel uit van een zone met voorzieningen. Kenmerkend is de losse bebouwing in het groen.
Dit is het uitgangspunt geworden voor het ontwerp. Het groene beeld wordt versterkt door volwassen bomen, brede groene bermen en de ligging direct naast de heemtuin. Het plan bestaat uit grondgebonden woningen en appartementen. Samen vormen de bouwblokken een hof.

De woningen liggen rondom een gemeenschappelijke binnentuin, op deze plek is ook de ontsluiting van de woningen. Aan de buitenzijde van het bouwblok hebben de woningen terrassen die onderdeel zijn van het ontwerp. Bewoners kunnen parkeren in de halfverdiepte stallingruimte. Door hoekverdraaiingen en doorzichten voegt het gebouw zich subtiel in haar mooie omgeving. Ook de kleur- en materiaalkeuze, de groene mossedumdaken, genuanceerde grijswit gecementeerde baksteen en bruin cementstucwerk, dragen hieraan bij.

Dit project is uitgewerkt in BIM.

Opdrachtgever
deltaWonen, Zwolle

Opdracht
Stedenbouwkundig ontwerp
Ontwerp woonomgeving
Ontwerp woningen

Realisatie
2014

Terug naar projecten