Kerk De Hartenberg, Wekerom

De kerk en haar aanbouw op het terrein de Hartenberg in Wekerom zijn in de 60-er jaren gebouwd. Door de ligging, in de as van de entree van het terrein, en door de markante afmeting en vorm is de kerk een blikvanger en gezichtsbepalend voor het centrum van het terrein. Op zondagen worden er kerkdiensten gehouden. Daarnaast wordt het gebouw ook gebruikt als theater, feestzaal en schilderatelier. In de aanbouw zijn dagbestedingsruimte en enkele kantoren.

Het complex is niet optimaal te exploiteren en er is behoefte om een aantal (bouwtechnische) verbeteringen aan te brengen. De bouwkundige aanpassingen die in de loop van de jaren zijn gedaan, hebben vooral betrekking op het verbeteren van de toegankelijkheid, maar door de niveauverschillen in gebouw en door de aansluiting van het gebouw op het geaccidenteerde terrein, blijft het gebouw slecht toegankelijk. Omdat een heldere routing en een logische ordening van functies ontbreekt, zijn niet alle ruimten in de kerk efficiënt in gebruik.

In een scenario onderzoek heeft Sacon onderzocht welke aanpassingen een flexibeler gebruik van de kerk en haar aanbouw mogelijk maken en wat de bouwkundige kosten hiervoor zijn. De analyse betrof de context, het architectuurbeeld, de toegankelijkheid, de ruimtelijke relaties en de daglichttoetreding. Het onderzoek resulteerde in een notitie met uitgangspunten voor structuurverbetering. Op basis van de rapportage heeft ’s Heeren Loo besloten het kerkgebouw te handhaven en te gaan herbestemmen.

Opdrachtgever
Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep

Opdracht
Onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden kerk

Ontwerp
2016

Terug naar projecten