Nieuwe landgoederen, Dronten

In opdracht van de gemeente Dronten hebben we een richtlijnennotitie geschreven voor de oprichting van nieuwe landgoederen. Een belangrijke rol daarbij speelde dat de polder nog geen cultuur van landgoederen en buitenplaatsen heeft.

We hebben gezocht naar een beeldkwaliteit die aansluit bij de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van de polder, zonder vanzelfsprekend terug te grijpen op iconen van “het oude land”.

Aan de hand van het beeldkwaliteitkader kan een dialoog tot stand komen met initiatiefnemers en ontwerpers van deze nieuwe opgaven. Ook vormen de specifieke criteria voor nieuwe landgoederen een aanvulling op de welstandsnota om bouwplannen aan te toetsen.

Om vast te stellen met welke middelen de gewenste verankering van landhuizen tot stand kan worden gebracht, is aan de hand van een aantal thema’s het karakter van een poldereigen landgoed beschreven.

Opdrachtgever
Gemeente Dronten

Opdracht
Opstellen Beeldkwaliteitkader landgoedbebouwing

Ontwerp
2009

Terug naar projecten