NOM-ready renovatie van 60 portiekflats Assendorperdijk Zwolle

Warme jas

Door Openbaar Belang is Nijhuis gevraagd een plan te maken voor het ‘NOM-ready renoveren’ van 60 portiekwoningen aan de Assendorperdijk. Sacon heeft de architectuur van deze uitvraag ontworpen. Er wordt gevraagd om een renovatieplan waarbij als het ware ‘een warme jas’ om de woningen heen gelegd wordt. Dat betekent dat er ingrijpende veranderingen nodig zijn aan gevel en dak.

Het complex is in 1956 gebouwd, ontworpen door de Zwolse architect Lankhorst.
De blokken zijn op een bescheiden manier heel rijk: mooie verhouding in de gevels, bijzondere details en verfijnde detaillering.
Door de groene inrichting van het voorterrein met gras en monumentale bomen ontstaat er een parkachtige sfeer.

Beeldkwaliteit behouden

De bewoners geven aan de huidige beeldkwaliteit van het complex te waarderen. Het gaat hier om de inspringing in de gevel, de gemetselde balkons aan de achterzijde, de ranke hekwerken en de grote glasoppervlakken. Ons doel was dan ook deze kwaliteit in de nieuwe gevels terug te brengen.

Het huidige metselwerk, de kap, de goten en de aluminium kozijnen worden verwijderd en vervangen. Dankzij de nieuwe detaillering en de opbouw van de schil ontstaat een zeer goed geïsoleerde gevel. Beeldbepalende delen zoals de voordeuren en betonkaders worden hergebruikt. Het balkon aan de voorzijde en de karakteristieke knik in de pui ter plaatse van de voorgevel blijven gehandhaafd.

Aan de achterzijde worden de balkons en kolenkasten verwijderd en vervangen om koudebrugproblemen op te lossen. Van de kans wordt gebruik gemaakt de smalle balkons te vergroten tot een diepte van 1,3 meter. De gemetselde balkonkast wordt teruggebracht in het plan, de gemetselde borstweringen worden om balkondiepte te maximaliseren en het gewicht te minimaliseren vervangen voor een stalen striphekwerk.

Opdrachtgever
Openbaar Belang

Opdracht
NOM-ready renovatie van 60 portiekflats

Ontwerp
2018

Terug naar projecten