Stadkamer, Zwolle Transformatie kantoorgebouw naar Stadkamer.

De gemeente Zwolle heeft een visie-opgave uitgeschreven aan vijf architectenbureaus om ideeën te generen voor de centrale huisvesting van de Stadkamer. De locatie is in het voormalige kantoor van de GGD aan de Zeven Alleetjes. De Stadkamer, voorheen de bibliotheek en de Muzerie, wil ‘veel meer zijn dan een rij boeken’. De organisatie wil in haar nieuwe huisvesting een plek bieden voor het samenkomen van mensen. Er moet ruimte zijn voor ontwikkeling en ontmoeten, voor kunst en cultuur, voor (voor)lezen en studeren, eten en drinken. Dat vraagt om een gebouw waarin ruimtelijke relaties makkelijk te leggen zijn, om een gebouw met een uitnodigende en interessante routing en om een gebouw welke op een zeer flexibele manier gebruikt kan worden door verschillende gebruikers.

Het cortenstalen gebouw is het meest gezichtbepalend. Deze blijft in ons plan de blikvanger, tezamen met de transparante opbouw op het tweede bouwdeel welke als een lantaren van grotere afstand het beeld en aanzicht van het gebouwcomplex bepaalt. De begane grond, prominent in beeld vanaf alle aanrijroutes, huisvest in ons plan de ‘extraverte functies’, de centrale ontmoetingsplek en het eetcafé. Ter plaatse van het tussenlid, welke het cortengebouw verbindt met het bouwdeel met de prefab betonnen gevel, stellen wij voor gevels en vloervelden letterlijk en figuurlijk open te breken en de centrale hoofdentree te realiseren. Zowel vanaf de Zeven Alleetjes als vanaf het parkeerterrein is deze uitnodigend, zichtbaar en toegankelijk. Vanaf hier ontvouwt zich bij binnenkomst voor de bezoeker ook de structuur van het gebouw: via een duidelijk herkenbare route, waarlangs plekken met eigen functies en sfeer, wordt de gebruiker uitgenodigd het gebouw te ontdekken en te gebruiken. Van de theaterzaal in het laagste punt tot aan de ’torenkamer’ met dakterras toe. Hier wordt de bezoeker beloond met een groots uitzicht over de historische binnenstad.

Opdrachtgever
Gemeente Zwolle

Opdracht
Visie op transformatie kantoorgebouw tot Stadkamer

Ontwerp
2015

Terug naar projecten