Onderzoek naar beter aansluiting school op dorpsgedeelte Tynaarlo

Sacon onderzocht voor de vervangende nieuwbouw van OBS Het Oelenbred en een nieuw te bouwen gymzaal de mogelijkheden voor een betere aansluiting op het oude dorpsgedeelte van Tynaarlo. De schoollocatie wordt gezien als schakel tussen het oude brinkdorp en de naoorlogse woonwijk waarvan de huidige school gevoelsmatig deel uit maakt, en daarmee biedt de locatie kans om de ruimtelijke relatie tussen beide delen van het dorp te versterken.

Onderzoek van zowel gebouw- als gebiedskenmerken van het oorspronkelijke brinkdorp heeft geleid tot ruimtelijke randvoorwaarden en uitgangspunten voor de nieuwbouw. Het architectonisch vlekkenplan en massastudie laten zien dat de regionale identiteit goed kan dienen als inspiratiebron voor de nieuwe school. Door de gebouwvorm en –geleding ontstaat een goede aansluiting bij de maat en schaal van boerderijen in de omgeving (korrel). De introductie van een ‘karrespoor’ achterlangs de school in het landschappelijke inpassingsconcept, hecht de school op een aansprekende en kenmerkende manier aan de landelijke omgeving. De beoogde schakelfunctie van de nieuwe school tussen beide dorpsdelen, wordt verduidelijkt door zichtlijnen die het landschap beter zichtbaar en voelbaar maken vanuit aangrenzend woongebied.

Onze visie biedt het kader om te komen tot een goed plan. De ruimtelijke uitgangspunten en randvoorwaarden vormen het vertrekpunt voor verdere planuitwerking in een D&B procedure.

Opdracht:
Structuurontwerp OBS Het Oelenbred

Opdrachtgever:
Onderwijsbureau Meppel (namens Stichting Baasis en gemeente Tynaarlo)

Jaar:
2016

Terug naar projecten