Harmonie in de zorg

Harmonie in de zorg

De Harmonie is een particulier kleinschalig woon- en zorghuis voor jong- en oud-dementerenden. Er wordt 24-uurs verpleeghuiszorg geboden vanuit de filosofie dat de vroegere thuissituatie zoveel mogelijke benaderd moet worden. De zorgondernemers Henk van Soest en Gerrie Hebinck hebben vanuit hun persoonlijke visie en overtuiging het initiatief genomen om deze voorziening te realiseren. Zij wilden op een andere, persoonlijkere manier verpleegzorg bieden aan bewoners met een indicatie ZZP 5 of ZZP 7 dan nu doorgaans in de grotere verpleeghuizen geboden wordt. De keuze voor de locatie midden in de woonwijk, op loopafstand van voorzieningen, komt voort uit hun wens om belevingsgerichte zorg te leveren. Met een kleine groep van vast personeel wordt de zorg geleverd. Deze wordt bekostigd vanuit de AWBZ en/of PGB. De huur van het appartement en de overige servicekosten worden betaald vanuit het eigen inkomen van de bewoner.

Het geven van een thuisgevoel in een kleinschalige setting met veel mogelijkheden voor betrokkenheid van familie is één van de belangrijkste uitgangspunten in het zorgconcept. De zorg wordt geleverd vanuit de wensen en behoeften van de bewoners. Bewoners worden gestimuleerd in activiteiten die vroeger vanzelfsprekend onderdeel waren van hun dagelijks leven: de was opvouwen, afdrogen, tafel dekken. Doel is dat bewoners zich deze vaardigheden nog lang eigen blijven, zich nuttig voelen en ook in beweging blijven. Er wordt dagelijks gewandeld en regelmatig gewinkeld of uitgegaan. Er is aandacht voor het veiligheidsgevoel van de bewoner en het gevoel er te mogen zijn.


De Harmonie heeft haar plek gevonden in het woongebouw op de hoek van de Waterlelielaan en de Huissensestraat in de wijk Malburgen in Arnhem. Woningcorporatie Volkshuisvesting is eigenaar van het vastgoed en heeft het vernieuwende woonzorgconcept van harte ondersteund. Het door ons ontworpen gebouw bevat naast de zorgwoningen ook gezinswoningen en appartementen. Tijdens het ontwerpproces hebben we in samenwerking met de initiatiefnemers de huisvesting ‘op maat’ voor de Harmonie gemaakt. Gestimuleerd door hun inspirerende zorgvisie is het realiseren van een comfortabele, huiselijke en veilige woonomgeving voor de doelgroep uitgangspunt geweest voor ons ontwerp. In alle beslissingen was leidend hoe het optimale thuisgevoel te verkrijgen. De bewoners hebben een eigen zit/slaapkamer, daarnaast zijn er twee huiskamers en een ruime eetkeuken waar met en voor de bewoners zelf gekookt wordt. Deze ruimten staan in visuele verbinding met elkaar, maar vormen elk een eigen plek ten opzichte van elkaar. De zit/slaapkamers kunnen naar eigen inzicht worden ingericht met vertrouwde spullen van de bewoners. De inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes sluit aan op de smaak van de bewoners.

Al met al is er een plek ontstaan die je in elke woonwijk zou wensen. Op korte afstand van je eigen huis een kleinschalig zorgproject waar je als familielid van een bewoner met grote regelmaat even naar binnen wipt om samen te koken en te eten, of gewoon een kopje koffie te drinken. Een plek die kan bijdragen aan de invulling van de door de overheid gestimuleerde participatiesamenleving! (fotos: 'De Harmonie')

Lees meer over project Waterlelielaan

Datum: december 2012

Terug naar denkruimte