Krimpkenner Oost Duitsland

Voorjaar 2010 is door ons bureau een ‘krimp’-excursie naar voormalig Oost-Duitsland georganiseerd samen met de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting en Bureau Voegwerk. Het thema: Anders denken door een krimpbril op te zetten of wel ‘omdenken’.

Oost-Duitsland bleek een goed reisdoel om over dit thema een inspirerend excursieprogramma samen te stellen. Vijfendertig deelnemers (architecten, ontwikkelaars, gemeente- en rijksambtenaren, corporatiemedewerkers en adviseurs) hebben aan de excursie deelgenomen.

Zie excursiegids in de bijlage (pdf).

Terug naar denkruimte