Villa El Salvador Particulier opdrachtgeverschap

Met de ontwikkeling van het Homeruskwartier in Almere heeft de toenmalige wethouder Adri Duivesteijn, het particuliere opdrachtgeverschap een impuls gegeven. Inspiratie voor deze ontwikkeling heeft hij o.a. opgedaan door zijn bezoek aan Peru, waar hij het stadsdeel Villa El Salvador van Lima heeft bezocht en hierover heeft gepubliceerd (‘De definitieve verankering van organische stedenbouw’).

Tijdens mijn vakantie in Peru heb ik ook een bezoek gebracht aan Villa El Salvador, en stadsdeel van Lima met ca. 400.000 inwoners.

Villa El Salvador wordt gekenmerkt door een heldere stedenbouwkundige structuur van hoofdwegen, buurtontsluitingswegen en openbare voorzieningen, zoals openbaar vervoer en gas –en elektriciteit aansluiting. Binnen deze structuur is een verkaveling toegepast met een volledige vrijheid voor het ontwikkelen van particuliere initiatieven. Het fantastisch om te zien op welke wijze mensen in een arm land met praktisch geen inkomen, maar met veel wilskracht, een kavel kopen, vervolgens er eerst een hutje opzetten, sparen om de eerste materialen te kopen en vervolgens aan de slag gaan en hun eigen woning bouwen. Naast wonen ontstaan er ook bedrijfjes werkgelegenheid.

Niets is hetzelfde, iedereen gebruikt zijn eigen creativiteit, waardoor er een bonte verzameling ontstaat van vormen, materialen en kleuren, die door de verscheidenheid weer een eenheid vormen.

Ik heb een halve dag alleen, door het in aanbouw zijnde gedeelte van Villa El Salvador, gewandeld en me afgevraagd waarom we in Nederland niet het lef hebben, om zonder de beknellende regels te denken, om woningen en woonomgeving met en door toekomstige bewoners te creëren en daarmee de betrokkenheid te vergroten. Het bezoek aan Lima heeft me aangezet, om bij de projecten waarbij Sacon is betrokken, in eerste instantie de vraag te stellen “Welke maatschappelijke meerwaarden willen we met dit project bereiken?”.

Mat Baltussen

Terug naar denkruimte