verbinden

De wereld verandert continu en het tempo waarin veranderingen plaatsvinden lijkt alleen maar toe te nemen. Het denken over thema’s als zorg, zelfredzaamheid, wonen, werken, winkelen, vrije tijd is in beweging. De digitalisering vindt in hoog tempo plaats en zorgt voor nieuwe inzichten en een andere economie.

In een maatschappij die in beweging is wijzigen de opgaven, de procesorganisaties, de financiële stromen. In tijden van economische druk is er bovendien minder budget om nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten terwijl innovatie juist noodzakelijk is. De kunst is in situaties die aan verandering onderhevig zijn de juiste (strategische) beslissing te nemen. Het gaat om het samenbrengen van complexe uitgangspunten tot een visie, waarin samenhang, strategie, vernieuwing en flexibiliteit geborgd zijn. Aan de hand van een visie kunnen (veranderings)processen opgestart en doorlopen worden.

Dit zijn interessante ontwikkelingen voor ons vak. Ontwikkelingen in de architectuur moeten in veel gevallen niet langer gericht zijn op het realiseren van vastgestelde modellen maar beginnen bij het richting geven aan en begeleiden van ontwikkelingen. Het gaat hierbij pas in tweede instantie om het vervaardigen van een goed ontwerp. De aard van onze werkzaamheden verbreedt zich al een aantal jaren richting onderzoek naar waardecreatie, het mede vormgeven aan strategieën en visievorming.

De rol en positie van de ontwerper in het ontwikkelingstraject kan dus ook die van generalist - verbinder zijn, stimulator en inspirator van vernieuwingsprocessen. Voor organisaties kunnen we een waardevolle betekenis hebben als sparing partner bij het vormgeven van beleidsuitgangspunten met betrekking tot toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van gebieden/terreinen of huisvestingsstrategieën. In een aantal ontwikkelingstrajecten hebben wij als bureau inmiddels in die rol ervaring opgedaan: Visieontwikkeling voor zorginstellingen, semi overheidsorganisaties en commerciële marktpartijen zitten in onze portefeuille.

Om deze werkzaamheden te kunnen verrichten is creativiteit en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen nodig. Van belang is om de samenhang van de veranderingen te (gaan) doorgronden, het leggen van dwarsverbanden, kennis te hebben van de huidige situatie en de stand van de techniek en het kunnen inschatten van kosten en risico’s. Afhankelijk van de situatie en opgave zoeken we, indien nodig, samenwerking tussen en met organisaties die een meerwaarde kunnen leveren.