De vernieuwde dynamiek van Holtenbroek

De Stentor kopte ‘Miljoeneninjectie voor wijk Holtenbroek in Zwolle: aanpak verouderde flats en openbare ruimte’. In dit krantenbericht stonden maar liefst 4 projecten van SACON architecten vermeld.

Als SACON architecten mogen we bijdragen aan een vernieuwde dynamiek in het oudere gedeelte van Holtenbroek. Samen met bewoners, verschillende woningcorporaties en de gemeente zijn we bezig met 4 projecten, die zich momenteel in verschillende ontwerpfasen bevinden. In al deze projecten draait het om drie pijlers; identiteit, leefbaarheid en betaalbaarheid.

Holtenbroek is een wijk met ongekende dynamiek. Van mensen die er hun leven lang al wonen, jonge gezinnen, studenten die er een paar jaar wonen, tot mensen die vanwege urgentie er een woning toegewezen kunnen krijgen. Nergens in de Zwolse wijken komt deze diversiteit zo bij elkaar als in Holtenbroek. En juist dat gegeven is het startpunt voor onze ontwerpen: hoe vergroot je het gevoel van je thuis voelen in je flat, buurt of wijk?

Deze vraag is het startpunt in het ontwerp voor de twee van de vier grote flats aan de Palestrinalaan. We hebben in meerdere sessies gesproken met bewoners van de flats. Veel mensen ervaren hun eigen woning als erg prettig, maar de gezamenlijke entree en de routing van auto/fiets tot aan de eigen voordeur als zeer onprettig. Hierover zijn we in gesprek gegaan. Waar begint het gevoel van thuiskomen? Bij je eigen voordeur op de galerij, of al bij de gezamenlijke entree beneden? In het ontwerp zullen de anonieme en onprettige garageboxen onder de flat verdwijnen, de entrees worden vervolgens veel ruimer en lichter, bergingen krijgen een betere plek en er komt een buurtkamer in elk flat. Daarnaast zal er een grote verduurzamingsslag plaatsvinden, waardoor de woningen in de toekomst betaalbaar zullen blijven. Lees meer over dit project hier.

En neem de grote flat aan Lassuslaan. Twee 35 meter hoge kopgevels torenen hier boven de omliggende grondgebonden woningen uit. Beeldbepalende gevels in een grote context van dit gedeelte van de wijk. SACON architecten tekende het ontwerp waarbij de componist ‘Orlando di Lasso’ (Lassus) in een patroon in het metselwerk zal gaan verschijnen. De flat krijgt hierdoor een grote herkenbaarheid en toegevoegde identiteit. Samen met de woningcorporatie Openbaar Belang hebben in een bewonersbijeenkomst de bewoners van de flat zelf gekozen voor dit uitgesproken ontwerp! Lees meer over dit project hier.

Bij een zestal portiekflats aan de Buxtehudestraat, Lassuslaan en Frobergerstraat spelen dezelfde zaken. Identiteit, leefbaarheid en prettig thuiskomen. De portiekflats krijgen vernieuwde gezamenlijke entrees. De entrees worden hoger, opener en lichter. In de avonduren is de verlichting beter. Het onveilige gevoel dat bewoners nu bij thuiskomst kunnen ervaren zal afnemen. De entrees sluiten op logische wijze aan bij de oorspronkelijke architectuur. Ook hier worden de woningen beter geïsoleerd en klaargemaakt voor de toekomst. SACON architecten zoekt hierin altijd naar behoud van, en zo mogelijk versterking van identiteit. Lees meer over dit project hier.

Binnen de dynamiek in de wijk Holtenbroek heeft ook het Woonzorgcentrum De Havezate aan de Gombertstraat een belangrijke plaats. Als SACON architecten zijn we momenteel bezig om samen met van Delta Wonen en andere belanghebbenden een visie te ontwikkelen op de gebouwen in de toekomst. Hoe wel je oud worden? Welke huisvesting past hierbij? En hoe is dit alles nu en in de toekomst betaalbaar te houden?

SACON architecten is trots om samen met woningcorporaties, collega architecten, bouwende partijen, maar vooral met de bewoners zelf te mogen bijdragen aan een vernieuwde dynamiek in de wijk Holtenbroek, waarbij de identiteit versterkt wordt!

 

Link naar het artikel in De Stentor

Link Zwolle.nu met daarin opsomming van actuele projecten in Holtenbroek

Laatste nieuws