Energieneutrale woningen Beukemaplein, Hoogeveen

Het nieuwe woongebied op het Beukemaplein vormt een woonenclave in het centrum van Hoogeveen. De woningen vormen stedenbouwkundig een samenhangend geheel. De woningen zijn energieneutraal en levensloopbestendig.

De bouwvolumes van de twee bouwblokken zijn geleed, waardoor de individuele woning binnen het bouwblok leesbaar en herkenbaar wordt. Tegelijkertijd krijgen de woningentrees hierdoor een extra accent. De woningen zijn breed (beukmaat 6.3. m) en geschikt voor meerdere doelgroepen. Hiervoor is het woonprogramma op de begane grond groter dan op de verdieping. De tweede bouwlaag is afgedekt met een lessenaarskap gericht op het zuiden, zodat deze zeer geschikt is voor het toepassen van PV panelen. Hierdoor ontstaat tegelijkertijd een hogere en rijzige straatgevel, waarmee de bouwmassa zich goed voegt in de stedelijke omgeving. De stedelijke en statige uitstraling wordt versterkt door de verticale geleding in de gevel.

Vanwege de grote diversiteit in de omgeving was het van belang dat het eigen karakter van de woonenclave op het Beukemaplein te versterken. Daarom is gekozen voor een baksteenkleur die onderscheidend is, maar ook aansluit bij de gevels van de omliggende bebouwing en tevens een mooi contrast vormt met de ‘’groene loper’’ grenzend aan de locatie. In de gevels worden twee verschillende metselwerkverbanden gebruikt, die de geleding in de architectuur versterken. Basis vormt een wildverband, waarbij de accentvlakken in Braziliaans verband worden uitgevoerd. De kozijnen hebben diepe negge’s.

Flexibele plattegronden
De plattegronden zijn geschikt voor meerdere doelgroepen. Door de slimme indeling van het casco en strategische positie van installatieruimten en standleidingen, is de indeling is gedurende de levensloop van de woning eenvoudig te wijzigen. Hierdoor is de woning zowel geschikt voor jongeren als ouderen. Ook tijdens de huurperiode kunnen aanpassingen, zoals het aanbrengen van slaapkamer en badkamer op de begane grond, nog (later) worden doorgevoerd. Met de indeling van de ruimten is rekening gehouden met eisen, die gesteld worden vanuit ‘Woonkeur’ aan levensloopbestendige woningen. Door het ruime woonprogramma op de begane grond is het ook mogelijk om een werkruimte (kantoor of praktijkruimte) aan huis te creëren.

Energieneutrale woningen
De woningen zijn ‘all electric’ en energieneutraal (EPC < 0). Dit wordt bereikt door toepassing robuuste energiebesparende maatregelen, zoals een zeer goede schilisolatie, lage temperatuur stralingsverwarming en balansventilatie met wtw. Door een slimme positionering van de installaties en leidingverloop worden leidingverliezen geminimaliseerd. De benodigde hoeveelheid elektriciteit voor de installatie wordt opgewekt d.m.v. PV-panelen op het dak.

Contact opnemen