dinsdag 2 juli 2013

Bouw 14 energienotaloze woningen Arnhem bijna gereed.

De bouw van de nieuwbouwwoningen in het kader van de revitalisatie van de wijk Malburgen Arnhem is in volle gang. Sacon ontwierp in de Wheme 124 woningen, 8 appartementen en een zorgcomplex voor woningcorporatie Volkshuisvesting. De eerste woningen zijn inmiddels opgeleverd en binnenkort gaat een proefproject van start, waarbij Volkshuisvesting 14 gezinswoningen gaat verhuren middels een woonbundel.

De woningen zijn energienotaloos, dat wil zeggen dat de bewoners geen energielasten meer betalen, maar alleen huur. Het maandelijkse bedrag, dat bewoners normaliter zouden betalen aan energielasten, is verrekend in de huurprijs, waardoor de corporatie in staat is te investeren in extra maatregelen om het energiegebruik te minimaliseren en energie op te wekken. Per saldo zijn de bewoners circa 30 euro per maand goedkoper uit. Ze huren dan ook een energieneutrale woning, een woning die jaarlijks evenveel energie opwekt, als de bewoner (gemiddeld) verbruikt.

Per woning kunnen gezinssituaties behoorlijk verschillen. Daarom kunnen de bewoners kiezen uit 3 woonbundels, zodat de bundel past bij de gezinsgrootte en de mate waarin iemand thuis is. Als je meer verbruikt dan bij je bundel past, betaal je bij. Zo worden bewoners nog steeds gestimuleerd om zuinig om te gaan met energie.

De energienotaloze woningen zijn ‘all electric’ en hebben geen gas aansluiting. Om het energie gebruik te minimaliseren zijn ze voorzien van extra goede schilisolatie, triple glas en warmteterugwinning uit douchewater en ventilatielucht. Desondanks is de woning niet ‘potdicht’: er wordt geventileerd met frisse buitenlucht. Zonnecollectoren leveren warm water voor verwarming en warm tapwater, aangevuld met een warmte opgewekt middels een luchtwarmtepomp. De benodigde elektriciteit wordt opgewekt m.b.v. zonnepanelen op het dak.

Energieneutraal wonen betekent voor de bewoner extra comfort door de goede isolatie en lage temperatuurverwarming tegen lagere woonlasten.

Ontwerp: Sacon
Opdrachtgever: Volkshuisvesting
Aannemer: BAM Woningbouw
Installatie-advies: Technisch Adviesbureau Crone

Terug naar nieuws