donderdag 8 oktober 2015

Buurtinformatie avond seniorenwonigen Zuiderenk

Op 23 september zijn de omwonenden van de voormalige schoollocatie aan de Zuiderenk Weitgoorn geïnformeerd over de plannen die Woonservice voor deze locatie heeft laten uitwerken door ons bureau.

Wethouder Dolfing zat deze avond voor en ging in gesprek over de plannen om op deze inbreidingslocatie zorgtoegankelijke woningen te realiseren voor ouderen. Woonservice gaf hierbij aan dat tot 2040 het aantal huurders ouder dan 75 jaar zal verdubbelen. Om al deze mensen een plek te bieden in Westerbork is nieuwbouw voor deze doelgroep van belang.

Hanneke Rinkel, architect bij Sacon, heeft 28 appartementen voor ouderen ontworpen.
Een belangrijk ontwerpuitgangspunt is om de appartementen onder te brengen in meerdere kleine gebouwdelen waardoor het plan zich voegt in de schaal van de omgeving. Drie van deze gebouwen staan haaks op de Zuidbrink en krijgen een kap. Het vierde gebouw ligt achter de andere gebouwen langs en wordt plat afgedekt. Alle woningen op de begane grond krijgen een eigen voordeur.

De impressies van het ontwerp en de plattegrond werden goed ontvangen, uit de zaal kwamen verschillende vragen over de gevolgen voor de woonomgeving. Door tekeningen oud versus nieuw werd de nieuwe situatie inzichtelijk gemaakt en begrip gecreëerd.

Terug naar nieuws