donderdag 8 december 2016

Transformatie bestaande bovenregionale kantoor Enexis Zwolle scoort Breeam Excellent

Vrijdag 9 december wordt het bovenregionaal kantoor van Enexis geopend. De transformatie van dit kantoor vormt en belangrijke schakel in de duurzame transformatie van de Enexis-locatie in Zwolle. Eerder waren hier twee nieuwe gebouwen gerealiseerd: de nieuwbouw van het energieneutrale regionale kantoor en het Econexishuis, een informatiewoning over duurzaam wonen en ingericht volgens het ‘smart grid’ principe. Samen met het bovenregionale kantoor vormen deze drie gebouwen de ‘’Enexis Campus’’. Hiermee heeft Enexis tevens de toon gezet voor een duurzame stedenbouwkundige gebiedsontwikkeling op haar terrein rond de Campus.

Lees meer

dinsdag 6 december 2016

Snel en effectief delen met Autodesk A360

Bij Sacon gebruiken we Revit als modelleer- en BIM tool om onze ontwerpen uit te werken en virtueel te bouwen. Het (digitaal) samenwerken en BIM zien ook wij als de standaard en de meest optimale werkwijze. Daarmee wordt het effectief delen van informatie tijdens het ontwerp- en bouwproces steeds belangrijker.
Om in deze behoefte te voorzien maakt Sacon gebruik van A360 van Autodesk.

Lees meer

donderdag 1 oktober 2015

Virtueel renoveren met BIM bij Enexis in Zwolle

Het werken met BIM biedt vele voordelen en vindt steeds meer zijn weg in de bouwkolom.
Door de gezamenlijke en integrale uitwerking wordt een gebouwontwerp virtueel al opgeleverd, voordat de daadwerkelijk bouw start.

Voor de nieuwbouw en renovatie van het Boven Regionaal Kantoor voor Enexis zijn wij vanaf de start van het definitieve ontwerp, de constructie-, installatie- en interieuradvies betrokken geweest, om d.m.v. BIM vanuit het architectonische ontwerp tot een optimale afstemming te komen tussen ontwerptechnische, esthetische, constructieve en installatiecomponenten. Sacon was hierbij verantwoordelijk voor de BIM coördinatie, demarcatie van modelleerwerkzaamheden en clashcontrol middels IFC.

Lees meer

dinsdag 15 september 2015

Virtual Reality in de Architectuur

Virtual reality is een lang bestaande term die nu voor de architectuur en de bouw interessant wordt en naar ons idee binnenkort een grote vlucht gaat nemen.
Toekomstige bouwplannen, studies naar verschillende bouwvolumes en variatie in gebouwindeling worden tijdens het ontwerpproces nog veelal “traditioneel” op papier besproken en beoordeeld. Dit is een heldere en effectieve manier van werken en aangevuld met perspectieven geeft dit een goed beeld van het ontwerp.

Met de komst van BIM (gebouw-informatie-model) beschikt de architect tegenwoordig al in een vroeg stadium over een digitaal 3D gebouwmodel. Dit biedt kansen voor het presenteren van een driedimensionaal ontwerp.

Lees meer

donderdag 22 januari 2015

Beta versie 3d print

Lees meer

dinsdag 20 januari 2015

photomatch-rendering directeurswoning

De nieuwe St. Nicolaasschool in Lierderholthuis is opgeleverd en begin 2015 in gebruik genomen.
Om de nieuwbouw mogelijk te maken is de bestaande school gesloopt en werd de directeurswoning een vrijstaande woning.
De herstelwerkzaamheden aan de oorspronkelijke woning moesten, in samenspraak met bewoners, zorgvuldig uitgevoerd worden.
Door middel van een photomatch-rendering is de toekomstige woning in beeld gebracht en konden de bewoners goed zien hoe de woning er in de toekomst uit zou zien.

Lees meer

donderdag 5 juni 2014

Slim BIMmen in Nieuw Buinen

Allereerst wordt de bestaande woning digitaal ingescand. De uitkomst hiervan, de zogenaamde pointcloud, wordt vertaald naar een bruikbaar Revit bestand.
Dit bestand vormt de basis voor de verdere uitwerking, de start van het BIM proces, waarbij het architectonische ontwerp, de installaties en de bouwtechnische uitwerking in 3D worden gemodelleerd in Revit.

Lees meer

zaterdag 24 mei 2014

Pilotwoning Stroomversnelling Nieuw Buinen gereed

De test- of pilotwoning in Nieuw Buinen is opgeleverd. De komende tijd zal de woning worden gebruikt om te testen of de woning voldoet aan de uitgangspunten van Nul Op de Meter.

Lees meer