woensdag 3 oktober 2018

Cirkelstad Zwolle

Tijdens de architectuur biënnale Zwolle hebben we samen met andere deelnemers de ambitie getoond zoveel mogelijk circulair te werken. Deze aandacht voor circulair werken krijgt nu een vervolg in Cirkelstad Zwolle.

Afgelopen week was de aftrap van Cirkelstad regio Zwolle, een platform voor koplopers in de circulaire en inclusieve bouwsector.
Sacon wil samen met andere lokale partners bijdragen aan lokale initiatieven om materialen die vrijkomen in het bouwproces terug te brengen in de kringloop. Ook is het een initiatief om talent optimaal te benutten. Het belang hiervan werd onderstreept door de aanwezigheid van de Zwolse wethouder René de Heer. Sacon ziet uit deze ontwikkelingen samen met partners verder te brengen. [filmpje onder lees meer]

Lees meer

vrijdag 6 februari 2015

Woonvisie Overijssel bepaalt de koers voor de komende jaren

Op 6 februari is op een inspirerende locatie, van het voormalige gemeentelijk energiebedrijf Deventer, de regionale woonvisie gepresenteerd. Enkele speerpunten uit de regionale woonvisie voor de Provincie Overijssel zijn: intensivering van de samenwerking en afstemming, focussen op de bestaande woningvoorraad en de verduurzaming van deze voorraad en transitie van bestaand binnenstedelijke vastgoed. Door met name bestuurders van enkele kleine kernen werd hieraan toegevoegd de transitieopgave van agrarisch onroerend goed.
Aangezien alle overheden en woningcorporaties minder financiële armslag hebben en de bouwopgave kleiner is geworden, kunnen we ons niet meer permitteren dat we fouten maken of zoals de gedeputeerde Ineke Bakker concludeerde: “Iedere verandering moet raak zijn”.

Mat Baltussen heeft deelgenomen aan de discussie over de verduurzaming van de bestaande voorraad. In ons groepje is het voorstel gelanceerd om voor de financiering van de verduurzaming van de particuliere woningen, het gesprek aan te gaan met energieleveranciers. We nemen het initiatief en gaan gesprekken aan met enkele energieleveranciers en willen hen betrekken bij de verdere uitwerking van de verduurzaming van de bestaande voorraad tijdens het Bestuurlijk Plein Wonen in juni 2015.

Lees meer

dinsdag 10 juni 2014

PROVADA Corporatieplein Stroomversnelling

Tijdens de PROVADA heeft er op het Corporatieplein een Lagerhuisdebat plaatsgevonden over de ‘zin’ en ‘onzin’ van de Stoomversnelling ofwel het ingrijpend verbeteren van een groot deel van de bestaande woningvoorraad met als resultaat woningcomfort en per saldo geen energieverbruik (Nul Op de Meter).

Lees meer