woensdag 3 oktober 2018

Cirkelstad Zwolle

Tijdens de architectuur biënnale Zwolle hebben we samen met andere deelnemers de ambitie getoond zoveel mogelijk circulair te werken. Deze aandacht voor circulair werken krijgt nu een vervolg in Cirkelstad Zwolle.

Afgelopen week was de aftrap van Cirkelstad regio Zwolle, een platform voor koplopers in de circulaire en inclusieve bouwsector.
Sacon wil samen met andere lokale partners bijdragen aan lokale initiatieven om materialen die vrijkomen in het bouwproces terug te brengen in de kringloop. Ook is het een initiatief om talent optimaal te benutten. Het belang hiervan werd onderstreept door de aanwezigheid van de Zwolse wethouder René de Heer. Sacon ziet uit deze ontwikkelingen samen met partners verder te brengen. [filmpje onder lees meer]

Lees meer

donderdag 27 september 2018

Nagele is geselecteerd als proeftuin voor aardgasvrije wijken.

Het innovatieve plan om Nagele aardgasvrij te maken kan versneld doorgaan. Minister Ollongren heeft Nagele aangewezen als proefwijk en stelt daarvoor budget beschikbaar.

Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met initiatiefnemer Energiek Nagele, de prijswinnaars van ‘Nagele in Balans’, bestaande uit Sacon, BOOM, Innax en Hocosto, de gemeente Noordoostpolder, corporatie Mercatus, Vereniging Hendrick de Keyser en de bewoners en ondernemers van Nagele.

Voorzitter Energiek Nagele Rutger Bergboer:” wij zijn blij dat we van Nagele als modernste dorp van de jaren 50 straks het duurzaamste dorp van Europa kunnen maken”.

Er hebben zich in totaal 75 wijken ingeschreven om proeftuin te worden. Naast winnaar Nagele start er nog zo´n 19 wijken. Geselecteerde wijken variëren in techniek en aanpak. Op die manier kan een maximaal leereffect worden bereikt in de proeftuinen. Voor het programma is een rijksbijdrage van 85 miljoen euro beschikbaar.

Lees meer

dinsdag 24 juli 2018

Nagele innovatief aardgasvrij met warmteopwekking en opslag

Het dorp Nagele in de gemeente Noordoostpolder gaat 500 woningen op een innovatieve wijze aardgasvrij maken. Daarvoor heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in het kader van de stimuleringsregeling “proeftuinen aardgasvrije wijken”.
De coöperatie Energiek Nagele heeft in 2017 het initiatief genomen om een aardgasloze en duurzame energievoorziening in het dorp te willen realiseren. De sterke bottom-up benadering resulteerde in een uniek energieconcept en kan rekenen op een breed draagvlak onder de bewoners.

Lees meer

dinsdag 3 april 2018

Sacon wint met team "Nagele in balans" prijsvraag Energielab Nagele

Met ons team Nagele in Balans zijn we winnaar geworden van prijsvraag Energielab Nagele. Nagele als eerste dorp in Nederland off grid: we gaan er voor!

Lees hier het jury commentaar en meer:

Lees meer

donderdag 29 maart 2018

Complimenten voor plan NOM-ready renovatie Assendorperdijk

Door Openbaar Belang is Nijhuis gevraagd een plan te maken voor het ‘NOM-ready renoveren’ van 60 portiekwoningen aan de Assendorperdijk. Sacon heeft de architectuur van deze uitvraag ontworpen. Er werd een renovatieplan gevraagd waarbij als het ware ‘een warme jas’ om de woningen heen gelegd wordt. Dat betekent dat er ingrijpende veranderingen nodig zijn aan gevel en dak.

Lees meer

dinsdag 13 februari 2018

Sacon ontwerpt gasloze woningen in Hoogeveen #vangaslos

In opdracht van WVG ontwikkeling ontwierp Sacon het winnende plan voor een nieuw woongebied op het Beukemaplein, dichtbij het stadscentrum van Hoogeveen. Vooruitlopend op de energietransitie in de nieuwbouw is voor deze woningen gekozen voor een gasloos #vangaslos installatieconcept met een EPC=0.
Door de flexibiliteit in de plattegrond zijn de huurwoningen geschikt voor meerdere doelgroepen, zowel starters, kleine gezinnen als senioren.

Lees meer

donderdag 23 november 2017

Geselecteerd voor de tweede ronde prijsvraag Energielab Nagele

Onze collega’s Margret Drok en Roel Vogelzang zijn samen met hun team geselecteerd uit 29 inzendingen voor de tweede ronde van Energielab Nagele. Energiek Nagele is op zoek naar inspirerende en betekenisvolle oplossingen op het gebied van duurzame energie. De Coöperatieve Vereniging Energiek Nagele heeft de inzenders Margret Drok (Sacon), Martijn de Gier (kbng architectuur), Koen Steegers (MANA landschapsarchitectuur) en Olv Klijn (FABRICations) en hun teams uitgenodigd voor deelname aan de tweede ronde van de prijsvraag. Hier volgt een korte omschrijving van onze inzending.

Lees meer

donderdag 19 oktober 2017

Sacon wint selectie woon- & zorgcentrum Westerkim in Hoogeveen

‘Welkom thuis’, dat is waar de Westerkim nu en in de toekomst voor staat. ‘Het zich thuis voelen’ door kwetsbare ouderen is daarom de rode draad in het schetsontwerp dat Sacon gemaakt heeft voor de nieuwe huisvesting voor de Westerkim. We zijn er trots op dat de selectiecommissie vorige week unaniem en enthousiast gekozen heeft voor ons plan. De getoonde impressies zijn sfeerbeelden en op basis van de eerste denkrichting wordt samen met de Westerkim het ontwerpproces opgestart.

Lees meer

donderdag 15 juni 2017

Duurzaam Gebouwd bij Enexis in Zwolle

In augustus 2016 leverden de bouwbedrijven Trebbe en Van Wijnen het bovenregionale, energieneutrale kantoor van Enexis op: deels renovatie, deels nieuwbouw. Tijdens Duurzaam Gebouwd Op Locatie over Renovatie en Transformatie blikten enkele partijen terug op dit project. “Met eenvoudige ingrepen hebben we een score van BREEAM-NL Excellent gehaald.”

Lees meer

zaterdag 10 december 2016

Bovenregionaal kantoor Enexis feestelijk geopend

Vrijdag is het bovenregionale kantoor van Enexis feestelijk geopend. Eerder zijn al het energieneutrale regionale kantoor en het econexishuis gerealiseerd op de Campus.

In een ronde tafelgesprek met Peter Vermaat voorzitter Raad van Bestuur van Enexis, wethouder René de Heer en gedeputeerde Erik Lievers van de Provincie Overijssel. Werd besproken hoe de drie organisaties willen samenwerken in een duurzame gebiedsontwikkeling van de Enexis Campus.

Lees meer

donderdag 8 december 2016

Transformatie bestaande bovenregionale kantoor Enexis Zwolle scoort Breeam Excellent

Vrijdag 9 december wordt het bovenregionaal kantoor van Enexis geopend. De transformatie van dit kantoor vormt en belangrijke schakel in de duurzame transformatie van de Enexis-locatie in Zwolle. Eerder waren hier twee nieuwe gebouwen gerealiseerd: de nieuwbouw van het energieneutrale regionale kantoor en het Econexishuis, een informatiewoning over duurzaam wonen en ingericht volgens het ‘smart grid’ principe. Samen met het bovenregionale kantoor vormen deze drie gebouwen de ‘’Enexis Campus’’. Hiermee heeft Enexis tevens de toon gezet voor een duurzame stedenbouwkundige gebiedsontwikkeling op haar terrein rond de Campus.

Lees meer

donderdag 3 november 2016

Nul op de Meter; Hoe gemeenten kunnen bijdragen

Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in de versnelling van de energietransitie. In 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland energieneutraal zijn. Om dat waar te maken, heeft Stroomversnelling samen met bouwers, architecten zoals Sacon, corporaties, gemeenten, banken en andere betrokkenen een aanpak ontwikkeld die het voor iedereen in Nederland mogelijk moet maken om een woning naar Nul op de Meter te renoveren.

Lees meer

donderdag 22 september 2016

Transformatie 30-er jaren klooster en 60-er jaren flat aan de stadsgracht van Zwolle

Sacon heeft samen met en in opdracht van deltaWonen een transformatieplan gemaakt voor het kloostercomplex en het hieraan gekoppelde verzorgingshuis aan de Harm Smeengekade. In de plannen wordt de kwaliteit van de locatie zichtbaar en wordt vorm gegeven aan eigentijdse en aantrekkelijke woningen en hun woonomgeving.

Lees meer

dinsdag 7 juni 2016

Druk bezochte Dag van de Bouw

Het was een zonovergoten energievolle dag afgelopen zaterdag bij de Dag van de Bouw.
De officiele start van de Dag van de Bouw werd verricht door Zwolse wethouder Filip van As, door het plaatsen van een duurzaam gevelelement.
Maar liefst 400 mensen bezochten de bouwplaats en waren onder de indruk van de transformatie van het oude Enexis kantoor naar een modern en duurzaamgebouw.
Met dit project hebben we samen, architect, adviseurs en bouwers, het publiek laten zien hoe belangrijk en interessant de BOUW is.

Lees meer

donderdag 2 juni 2016

bezoek Renovatie kantoor Enexis tijdens de Dag van de Bouw

Zaterdag 4 juni a.s. is het Bovenregionale kantoor van Enexis aan de Marsweg 5 te bezoeken tijdens de Dag van de Bouw. Iedereen kan een kijkje komen nemen achter de schermen. Van 10.00 uur tot 16.00 uur is het gebouw open voor publiek. De toegang is gratis en er is van alles te beleven voor jong en oud.

Lees meer

woensdag 13 mei 2015

Hospice Zwolle in het nieuws

rtvOost maakte een item over de hospice Zwolle, met o.a. beelden van ons ontwerp.
Mooi om te zien dat dit initiatief vorm krijgt in Zwolle.

Lees meer

donderdag 2 april 2015

Nul Op de Meter Renovatie in een dag

De renovatie van de bestaande woningen in Nieuw Buinen tot Nul Op de Meter woningen in het kader van de Stroomversnelling komt letterlijk in een versnelling: in een dag is een bestaande hoekwoning getransformeerd tot een Nul Op de Meter Woning. De woning heeft een nieuwe zeer goed geïsoleerde schil gekregen. In deze schil zijn ook alle benodigde installaties opgenomen. De renovatie is uitgevoerd door Volker Wessels onderneming Rottinghuis. Sacon tekende het ontwerp voor de renovatie. De transformatie van oud naar nieuw is te zien in de video hieronder.

Lees meer

woensdag 25 maart 2015

Excursie Krimpcafé naar pilotwoning 2.0 Stroomversnelling Nieuw Buinen

Het Krimpcafé, georganiseerd door Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland vormde een afsluitende conferentie van het onderzoek naar Kansen in Krimp met als thema verduurzaming van de woningvoorraad in krimpgebieden. Verschillende voorbeeldprojecten met raakvlakken op het gebied van duurzaamheid en krimp kwamen hier aan de orde. Ook werden er een drietal excursies georganiseerd, ondermeer naar Nieuw Buinen Woningcorporatie Lefier en Volker Wessels zullen in deze wijk in het kader van de Stroomversnelling een groot aantal woningen renoveren tot Nul Op de Meter woningen. Sacon tekende voor het ontwerp van de pilotwoningen. Tijdens de excursie bezochten de deelnemers de pilotwoning 2.0, die onlangs gerealiseerd is.

Lees meer

dinsdag 10 juni 2014

PROVADA Corporatieplein Stroomversnelling

Tijdens de PROVADA heeft er op het Corporatieplein een Lagerhuisdebat plaatsgevonden over de ‘zin’ en ‘onzin’ van de Stoomversnelling ofwel het ingrijpend verbeteren van een groot deel van de bestaande woningvoorraad met als resultaat woningcomfort en per saldo geen energieverbruik (Nul Op de Meter).

Lees meer

donderdag 5 juni 2014

Slim BIMmen in Nieuw Buinen

Allereerst wordt de bestaande woning digitaal ingescand. De uitkomst hiervan, de zogenaamde pointcloud, wordt vertaald naar een bruikbaar Revit bestand.
Dit bestand vormt de basis voor de verdere uitwerking, de start van het BIM proces, waarbij het architectonische ontwerp, de installaties en de bouwtechnische uitwerking in 3D worden gemodelleerd in Revit.

Lees meer

zaterdag 24 mei 2014

Pilotwoning Stroomversnelling Nieuw Buinen gereed

De test- of pilotwoning in Nieuw Buinen is opgeleverd. De komende tijd zal de woning worden gebruikt om te testen of de woning voldoet aan de uitgangspunten van Nul Op de Meter.

Lees meer

dinsdag 20 mei 2014

Heemhof in Kampen feestelijk geopend.

Vijdag 16 mei is wooncomplex de Heemhof feestelijk geopend door bewoners en de wethouder door het spelen van een potje Jeu de boule op de baan van het complex.

Lees meer

maandag 19 mei 2014

'Nieuw Buinen' in beeld bij 'Ons Huis Verdien Het TV'

17 mei kwam ons project in 'Nieuw Buinen' in beeld bij 'Ons Huis Verdien Het TV' op RTL4. Het geeft een mooie indruk van het project en de reacties die het oproept. Bekijk hier een fragment van de uitzending terug:

Lees meer

woensdag 12 maart 2014

Energieneutraal renoveren raakt in een Stroomversnelling! Sacon doet mee

Sacon participeert in opdracht van VolkerWessels aan de ontwikkeling van de testwoning voor de Stroomversnelling in Nieuw Buinen. De stroomversnelling moet uiteindelijk resulteren in een duurzame en energieneutrale renovatie van 11.000 woningen en daarna nog eens 100.000 woningen, terwijl voor de huurders de woonlasten in de meeste gevallen gelijk blijven.

Lees meer

dinsdag 4 maart 2014

Eerste reacties panel zeer positief over concept van Duurzaam naar Huurzaam.

‘’Een energieneutrale woning zonder huurverhoging! ‘’
‘’Renovatie in maar vijf dagen, dat is snel.’’
’’En je kunt er tijdens de renovatie gewoon blijven wonen.’’

Lees meer

donderdag 20 februari 2014

Energietransitie; de woning als gebruiksvoorwerp?

Innovatie in de bouwketen wordt in het algemeen gezien als de oplossing om te komen tot een energietransitie van de bestaande woningvoorraad. Dit wordt gedaan door meer samenwerking in de bouwkolom en door een nieuwe manier van denken en werken. Door de verandering in de markt wordt er nu meer gedacht vanuit het eindproduct dat voldoet aan de vraag van de gebruiker. Een omdenken in de bouwkolom, die leidt tot een nieuwe werkwijze, vergelijkbaar bijvoorbeeld met de wijze waarop in de auto-industrie een product tot stand komt.

Lees meer

dinsdag 17 december 2013

Oude stal krijgt nieuw leven

‘Schuurtje over de weg’ heette het kleine schuurtje aan overkant van het weggetje dat vroeger over het erf van de boerderij liep. Dat schuurtje hoort bij de boerderij waar ik ben opgegroeid. Het heeft voor van alles gediend, maar waarom het oorspronkelijk is gebouwd en wanneer is ons onbekend.
Al enige tijd geleden is het boerenbedrijf gestopt. De vraag wat we met de gebouwen wilden doen schoven we op de lange baan. Toen mijn vader overleed en mijn moeder alleen achterbleef werd die vraag urgent. Een paar jaar geleden hebben we de knoop doorgehakt en inmiddels zijn we begonnen drie woningen in de boerderij te bouwen. Sinds een half jaar wonen we(mijn man en ik) er ook zelf. Straks als alles klaar is wordt het schuurtje een gastenverblijf/ B&B. In februari gaan we er tijdelijk zelf wonen.

Lees meer

donderdag 29 augustus 2013

HBO stud. communicatie/marketing gezocht..

Welke gemotiveerde HBO student(e) communicatie/marketing helpt mij, een 3e jaars HBO student Bouwkunde, om bewoners over de streep te trekken om hun huis duurzaam en energieneutraal te laten renoveren? 
Ik zoek een partner om mee te werken aan een onderzoek voor Sacon, bureau voor architectuur stedenbouw en landschap te Zwolle naar het vergroten van draagvlak voor duurzame en energieneutrale renovatie bij bewoners. Voel jij je geroepen om het komende half jaar (10-20 weken) mee te werken of wil je meer informatie?
Neem voor 4 september contact op met S1052934 [at] student.windesheim.nl

Lees meer

vrijdag 28 juni 2013

Sacon en de 'Green Deal'

Sacon en haar coalitiepartners, waaronder VolkerWessels, beschikken over kennis en middelen om uitvoering te geven aan de 'Green Deal'
In de sociale woningbouw worden de woonlasten bepaald door de huurprijs en de energiekosten. In de bestaande woningvoorraad zijn met name de energiekosten (gasverbruik) fors gestegen door de matige woningisolatie en veelal inefficiënte warmte-opwekking.

Lees meer