donderdag 8 november 2018

Zorg als aanjager voor sociale cohesie in de wijk

Tijdens de Dutch Design Week heb ik een bezoek gebracht aan de netwerkbijeenkomst van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de tentoonstelling ‘Chronische Gezondheid’. Ik maakte daar kennis met de Open oproep ‘Designing a Cummunity of Care’ die het fonds in het voorjaar 2018 heeft uitgeschreven. Het fonds stimuleert gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties om samen met ontwerpers te werken aan de veranderingen van zorg in de wijk.

Wat mij vooral raakte was de presentatie van Het Nieuwe Bartholomeus Gasthuis. De aanpak van het ontwerpende onderzoek naar strategieën om de vitaliteit en zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen in de binnenstad van Utrecht te vergroten is erg inspirerend.

Lees meer

donderdag 7 april 2016

Sacon onderzoekt ruimtelijke concepten voor wonen en zorg in Gendringen

SACON is gevraagd om de vernieuwing van het woonzorgcentrum Maria Magdalena Postel in Gendringen te onderzoeken. Gezocht wordt naar een ruimtelijk concept waarin wonen met zorg wordt gekoppeld aan functies die de leefbaarheid van het dorp ten goede komen.
Zorgorganisaties Azora en Estinea, de Gemeente Oude IJsselstreek en Woningcorporatie Wonion treden gezamenlijk op als opdrachtgever.

Lees meer

dinsdag 5 januari 2016

Vrijheidswijk Leeuwarden, "Op naar betere stempels"

Tussen 2004 en 2011 is Sacon betrokken geweest bij de herstructurering van de Espels, onderdeel van De Vrijheidswijk in Leeuwarden. Door stedenbouwkundige ingrepen, renovatie, sloop/vervangende nieuwbouw en herinrichting van de woonomgeving is een nieuwe buurt gevormd met respect voor de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet.

In de 'Stedenspecial Leeuwarden' van het vaktijdschrift Stedenbouw & Architectuur staat een interview over herstucturering van de Vrijheidswijk met onze landschapsarchitect Roel Vogelzang en Marcel Tankink van KAW. Via http://www.stedebouwarchitectuur.nl/p/bibliotheek is deze publicatie voor leden te lezen.

Lees meer

dinsdag 9 juni 2015

Lopen door de nieuwe woningplattegrond

Tijdens de presentatie van de plannen voor de wijkvernieuwing van de Balistraat e.o. in Leeuwarden, konden de bewoners kennis maken met hun nieuwe woning. Van het stedenbouwkundige plan was een maquette gemaakt, waarvan de woningen met een 3D printer waren gemaakt.

Bewoners waren ook benieuwd naar de nieuwe woningen. Op een drietal panelen waren de plattegronden van de belangrijkste woningtypen groot weergegeven. Er was veel belangstelling voor de grondgebonden woningen. Aangezien het lezen van platte gronden en het gevoel krijgen voor afmetingen en schaal van de tekeningen, voor verschillende mensen toch lastig blijft, was er één woning op ware grote uitgeprint en op de vloer geplakt. Bewoners konden daardoor letterlijk door hun nieuwe woning lopen en kijken waar de tv of het bankstel het beste geplaatst konden worden.

Lees meer

vrijdag 29 mei 2015

Wijkverbetering Molenveld Doesburg

Ruim vijf jaar geleden is een start gemaakt met het wijkverbeteringsproces Molenveld in Doesburg. Sacon heeft in samenwerking met de klankbordgroep plannen gemaakt voor de inrichting van de openbare ruimte, voor het oplossen van de parkeerproblematiek en het afwaarderen van enkele wegen. Daarnaast zijn middels sloop en vervangende nieuwbouw 39 woningen toegevoegd voor verschillende doelgroepen. Het bouwplan is in een drietal fasen gerealiseerd.
Op vrijdag 29 mei spraken, ter gelegenheid van de feestelijke afrondingen van de herstructurering Molenveld, een trotse directeur Henri Esselink van Woonservice IJsselland en een tevreden wethouder Ellen Mulder zich lovend uit over het gezamenlijk bereikte resultaat.

Lees meer

dinsdag 31 maart 2015

Vernieuwing van de Oost-Indische buurt in Leeuwarden

Onder grote belangstelling heeft Elkien, in het zalencomplex van het Cambuurstadion, haar ideeën gepresenteerd voor de vernieuwing van de Oost-Indische buurt in Leeuwarden (Balistraat e.o.). In deze buurt staan momenteel 225 woningen die deels dateren uit 1926 en deels 1939. Aangezien het overgrote deel van deze woningen qua woningindeling, voorzieningen en bouwtechnische kwaliteit, niet aansluiten op het gewenste kwaliteitsniveau c.q. doelgroepen, heeft Elkien onderzocht of een ingrijpende renovatie de gewenste kwaliteitsimpuls zou kunnen geven. Op basis van diverse onderzoeken is Elkien tot de conclusie gekomen dat sloop met vervangende nieuwbouw de beste oplossing zou zijn. De onderzoeksresultaten van Elkien zijn 31 maart met de bewoners gedeeld.

Lees meer

dinsdag 23 september 2014

1500ste woning Volkshuisvesting Malburgen Arnhem

Met het jaarlijkse zomerterras viert woningcorporatie Volkshuisvesting dit jaar de oplevering van de 1500ste nieuwe woning

Lees meer