maandag 3 april 2017

Kindcentrum met twee scholen in Middelstum

Afgelopen tijd hebben wij ons gebogen over deze mooi prijsvraag om een schetsvisie te maken voor een nieuw kindcentrum in Middelstum, een dorp in Groningen in het gaswinninggebied. Bestaande scholen worden vervangen omdat ze niet bestand zijn tegen de gevolgen van gaswinning, Het nieuwe kindcentrum biedt onderdak aan twee basisscholen, een peuterspeelzaal en de openbare bibliotheek.

Lees meer