donderdag 27 september 2018

Nagele is geselecteerd als proeftuin voor aardgasvrije wijken.

Het innovatieve plan om Nagele aardgasvrij te maken kan versneld doorgaan. Minister Ollongren heeft Nagele aangewezen als proefwijk en stelt daarvoor budget beschikbaar.

Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met initiatiefnemer Energiek Nagele, de prijswinnaars van ‘Nagele in Balans’, bestaande uit Sacon, BOOM, Innax en Hocosto, de gemeente Noordoostpolder, corporatie Mercatus, Vereniging Hendrick de Keyser en de bewoners en ondernemers van Nagele.

Voorzitter Energiek Nagele Rutger Bergboer:” wij zijn blij dat we van Nagele als modernste dorp van de jaren 50 straks het duurzaamste dorp van Europa kunnen maken”.

Er hebben zich in totaal 75 wijken ingeschreven om proeftuin te worden. Naast winnaar Nagele start er nog zo´n 19 wijken. Geselecteerde wijken variëren in techniek en aanpak. Op die manier kan een maximaal leereffect worden bereikt in de proeftuinen. Voor het programma is een rijksbijdrage van 85 miljoen euro beschikbaar.

Lees meer

dinsdag 24 juli 2018

Nagele innovatief aardgasvrij met warmteopwekking en opslag

Het dorp Nagele in de gemeente Noordoostpolder gaat 500 woningen op een innovatieve wijze aardgasvrij maken. Daarvoor heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in het kader van de stimuleringsregeling “proeftuinen aardgasvrije wijken”.
De coöperatie Energiek Nagele heeft in 2017 het initiatief genomen om een aardgasloze en duurzame energievoorziening in het dorp te willen realiseren. De sterke bottom-up benadering resulteerde in een uniek energieconcept en kan rekenen op een breed draagvlak onder de bewoners.

Lees meer

dinsdag 3 april 2018

Sacon wint met team "Nagele in balans" prijsvraag Energielab Nagele

Met ons team Nagele in Balans zijn we winnaar geworden van prijsvraag Energielab Nagele. Nagele als eerste dorp in Nederland off grid: we gaan er voor!

Lees hier het jury commentaar en meer:

Lees meer

donderdag 29 maart 2018

Complimenten voor plan NOM-ready renovatie Assendorperdijk

Door Openbaar Belang is Nijhuis gevraagd een plan te maken voor het ‘NOM-ready renoveren’ van 60 portiekwoningen aan de Assendorperdijk. Sacon heeft de architectuur van deze uitvraag ontworpen. Er werd een renovatieplan gevraagd waarbij als het ware ‘een warme jas’ om de woningen heen gelegd wordt. Dat betekent dat er ingrijpende veranderingen nodig zijn aan gevel en dak.

Lees meer

dinsdag 13 februari 2018

Sacon ontwerpt gasloze woningen in Hoogeveen #vangaslos

In opdracht van WVG ontwikkeling ontwierp Sacon het winnende plan voor een nieuw woongebied op het Beukemaplein, dichtbij het stadscentrum van Hoogeveen. Vooruitlopend op de energietransitie in de nieuwbouw is voor deze woningen gekozen voor een gasloos #vangaslos installatieconcept met een EPC=0.
Door de flexibiliteit in de plattegrond zijn de huurwoningen geschikt voor meerdere doelgroepen, zowel starters, kleine gezinnen als senioren.

Lees meer

donderdag 3 november 2016

Nul op de Meter; Hoe gemeenten kunnen bijdragen

Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in de versnelling van de energietransitie. In 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland energieneutraal zijn. Om dat waar te maken, heeft Stroomversnelling samen met bouwers, architecten zoals Sacon, corporaties, gemeenten, banken en andere betrokkenen een aanpak ontwikkeld die het voor iedereen in Nederland mogelijk moet maken om een woning naar Nul op de Meter te renoveren.

Lees meer

vrijdag 8 januari 2016

‘Wij zijn laaiend enthousiast’

Bouwe Dol, bewoner Nieuw-Buinen vertelt in de brochure over de stroomversnelling:

“Mijn vrouw en ik zijn laaiend enthousiast over de renovatie. In deze buurt zijn dertig woningen gerenoveerd. Sommige buren zagen er tegenop, maar nu het klaar is, is iedereen blij. Het is binnen een stuk comfortabeler geworden, ik zit ’s avonds met een T-shirt aan op de bank. En alles is elektrisch. In plaats van een gasfornuis hebben we een inductiefornuis gekregen en meteen ook nieuw pannen. Ik kook elke dag voor zeven mensen. De kinderen en kleinkinderen eten hier ook.

De hele operatie viel ons geweldig mee. In een paar dagen was alles binnen klaar. Buiten hebben we een nieuwe overkapping gekregen. Daar staat mijn scootmobiel onder, maar we zitten er zelf ook de hele zomer, zo lang het kan. Het is allemaal prachtig in orde gekomen.

Lees meer

donderdag 15 oktober 2015

Nul Op de Meter renovatie in Nieuw Buinen komt in de versnelling

In het kader van het landelijk experiment ‘’de Stroomversnelling’’ werkt Sacon in opdracht van woningcorporatie Lefier samen met Volker Wessels aan de renovatie van 109 woningen in Nieuw Buinen naar Nul Op de Meter (N.O.M.). Binnen de Stroomversnelling zijn op verschillende plekken in het land, waaronder Nieuw Buinen, pilotwoningen gerealiseerd.
Deze zogenaamde N.O.M. woningen wekken op jaarbasis evenveel energie op als ze verbruiken (gebaseerd op het gemiddelde energieverbruik van een gemiddeld huishouden). Voor de bewoners betekent het dat ze de komende 40 jaar dezelfde woonlasten betalen als nu voor een zeer comfortabele, gezonde en duurzame woning. Hierbij betalen ze geen kosten meer aan het energiebedrijf, maar een huur en een energieprestatievergoeding aan woningcorporatie Lefier, die hiermee haar investering voor de N.O.M. renovatie terugverdient.

Lees meer

donderdag 2 april 2015

Nul Op de Meter Renovatie in een dag

De renovatie van de bestaande woningen in Nieuw Buinen tot Nul Op de Meter woningen in het kader van de Stroomversnelling komt letterlijk in een versnelling: in een dag is een bestaande hoekwoning getransformeerd tot een Nul Op de Meter Woning. De woning heeft een nieuwe zeer goed geïsoleerde schil gekregen. In deze schil zijn ook alle benodigde installaties opgenomen. De renovatie is uitgevoerd door Volker Wessels onderneming Rottinghuis. Sacon tekende het ontwerp voor de renovatie. De transformatie van oud naar nieuw is te zien in de video hieronder.

Lees meer

woensdag 25 maart 2015

Excursie Krimpcafé naar pilotwoning 2.0 Stroomversnelling Nieuw Buinen

Het Krimpcafé, georganiseerd door Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland vormde een afsluitende conferentie van het onderzoek naar Kansen in Krimp met als thema verduurzaming van de woningvoorraad in krimpgebieden. Verschillende voorbeeldprojecten met raakvlakken op het gebied van duurzaamheid en krimp kwamen hier aan de orde. Ook werden er een drietal excursies georganiseerd, ondermeer naar Nieuw Buinen Woningcorporatie Lefier en Volker Wessels zullen in deze wijk in het kader van de Stroomversnelling een groot aantal woningen renoveren tot Nul Op de Meter woningen. Sacon tekende voor het ontwerp van de pilotwoningen. Tijdens de excursie bezochten de deelnemers de pilotwoning 2.0, die onlangs gerealiseerd is.

Lees meer

dinsdag 10 juni 2014

PROVADA Corporatieplein Stroomversnelling

Tijdens de PROVADA heeft er op het Corporatieplein een Lagerhuisdebat plaatsgevonden over de ‘zin’ en ‘onzin’ van de Stoomversnelling ofwel het ingrijpend verbeteren van een groot deel van de bestaande woningvoorraad met als resultaat woningcomfort en per saldo geen energieverbruik (Nul Op de Meter).

Lees meer

donderdag 5 juni 2014

Slim BIMmen in Nieuw Buinen

Allereerst wordt de bestaande woning digitaal ingescand. De uitkomst hiervan, de zogenaamde pointcloud, wordt vertaald naar een bruikbaar Revit bestand.
Dit bestand vormt de basis voor de verdere uitwerking, de start van het BIM proces, waarbij het architectonische ontwerp, de installaties en de bouwtechnische uitwerking in 3D worden gemodelleerd in Revit.

Lees meer

zaterdag 24 mei 2014

Pilotwoning Stroomversnelling Nieuw Buinen gereed

De test- of pilotwoning in Nieuw Buinen is opgeleverd. De komende tijd zal de woning worden gebruikt om te testen of de woning voldoet aan de uitgangspunten van Nul Op de Meter.

Lees meer

zaterdag 24 mei 2014

Pilotwoning van Stroomversnelling Nieuw Buinen staat!

De test- of pilotwoning in Nieuw Buinen is opgeleverd. De komende tijd zal de woning worden gebruikt om te testen of de woning voldoet aan de uitgangspunten van Nul Op de Meter.

Lees meer

maandag 19 mei 2014

'Nieuw Buinen' in beeld bij 'Ons Huis Verdien Het TV'

17 mei kwam ons project in 'Nieuw Buinen' in beeld bij 'Ons Huis Verdien Het TV' op RTL4. Het geeft een mooie indruk van het project en de reacties die het oproept. Bekijk hier een fragment van de uitzending terug:

Lees meer

woensdag 12 maart 2014

Energieneutraal renoveren raakt in een Stroomversnelling! Sacon doet mee

Sacon participeert in opdracht van VolkerWessels aan de ontwikkeling van de testwoning voor de Stroomversnelling in Nieuw Buinen. De stroomversnelling moet uiteindelijk resulteren in een duurzame en energieneutrale renovatie van 11.000 woningen en daarna nog eens 100.000 woningen, terwijl voor de huurders de woonlasten in de meeste gevallen gelijk blijven.

Lees meer

donderdag 20 februari 2014

Energietransitie; de woning als gebruiksvoorwerp?

Innovatie in de bouwketen wordt in het algemeen gezien als de oplossing om te komen tot een energietransitie van de bestaande woningvoorraad. Dit wordt gedaan door meer samenwerking in de bouwkolom en door een nieuwe manier van denken en werken. Door de verandering in de markt wordt er nu meer gedacht vanuit het eindproduct dat voldoet aan de vraag van de gebruiker. Een omdenken in de bouwkolom, die leidt tot een nieuwe werkwijze, vergelijkbaar bijvoorbeeld met de wijze waarop in de auto-industrie een product tot stand komt.

Lees meer

donderdag 29 augustus 2013

HBO stud. communicatie/marketing gezocht..

Welke gemotiveerde HBO student(e) communicatie/marketing helpt mij, een 3e jaars HBO student Bouwkunde, om bewoners over de streep te trekken om hun huis duurzaam en energieneutraal te laten renoveren? 
Ik zoek een partner om mee te werken aan een onderzoek voor Sacon, bureau voor architectuur stedenbouw en landschap te Zwolle naar het vergroten van draagvlak voor duurzame en energieneutrale renovatie bij bewoners. Voel jij je geroepen om het komende half jaar (10-20 weken) mee te werken of wil je meer informatie?
Neem voor 4 september contact op met S1052934 [at] student.windesheim.nl

Lees meer

dinsdag 2 juli 2013

Bouw 14 energienotaloze woningen Arnhem bijna gereed.

De woningen zijn energienotaloos, dat wil zeggen dat de bewoners geen energielasten meer betalen, maar alleen huur. Het maandelijkse bedrag, dat bewoners normaliter zouden betalen aan energielasten, is verrekend in de huurprijs, waardoor de corporatie in staat is te investeren in extra maatregelen om het energiegebruik te minimaliseren en energie op te wekken. Per saldo zijn de bewoners circa 30 euro per maand goedkoper uit. Ze huren dan ook een energieneutrale woning, een woning die jaarlijks evenveel energie opwekt, als de bewoner (gemiddeld) verbruikt.

Lees meer

Volgende fase Nieuw Buinen: nog eens 52 woningen energieneutraal

Woningcorporatie Lefier laat nog eens 52 bestaande woningen in Nieuw-Buinen energieneutraal maken. Bij 30 woningen is dat al eerder gebeurd."We zijn blij dat de kogel door de kerk is", zegt Anne Kwant van huurdersvereniging 't Huurdertje.

De nieuwe fase liet langer op zich wachten dan was gepland. "Binnen de klankbordgroep is daar stevig over gesproken. Even dreigde de klankbordgroep zelfs op te stappen. Maar Lefier heeft besloten om door te gaan met het project 'Stroomversnelling' en daar zijn we erg blij mee", aldus Kwant.

Lees meer