donderdag 8 november 2018

Zorg als aanjager voor sociale cohesie in de wijk

Tijdens de Dutch Design Week heb ik een bezoek gebracht aan de netwerkbijeenkomst van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de tentoonstelling ‘Chronische Gezondheid’. Ik maakte daar kennis met de Open oproep ‘Designing a Cummunity of Care’ die het fonds in het voorjaar 2018 heeft uitgeschreven. Het fonds stimuleert gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties om samen met ontwerpers te werken aan de veranderingen van zorg in de wijk.

Wat mij vooral raakte was de presentatie van Het Nieuwe Bartholomeus Gasthuis. De aanpak van het ontwerpende onderzoek naar strategieën om de vitaliteit en zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen in de binnenstad van Utrecht te vergroten is erg inspirerend.

Lees meer

dinsdag 10 juni 2014

PROVADA Corporatieplein Stroomversnelling

Tijdens de PROVADA heeft er op het Corporatieplein een Lagerhuisdebat plaatsgevonden over de ‘zin’ en ‘onzin’ van de Stoomversnelling ofwel het ingrijpend verbeteren van een groot deel van de bestaande woningvoorraad met als resultaat woningcomfort en per saldo geen energieverbruik (Nul Op de Meter).

Lees meer