maandag 3 april 2017

Kindcentrum met twee scholen in Middelstum

Afgelopen tijd hebben wij ons gebogen over deze mooi prijsvraag om een schetsvisie te maken voor een nieuw kindcentrum in Middelstum, een dorp in Groningen in het gaswinninggebied. Bestaande scholen worden vervangen omdat ze niet bestand zijn tegen de gevolgen van gaswinning, Het nieuwe kindcentrum biedt onderdak aan twee basisscholen, een peuterspeelzaal en de openbare bibliotheek.

Lees meer

woensdag 18 februari 2015

Sint Nicolaas opent dorpsschool in Lierderholthuis

De hele week heeft de Sint Nicolaasschool in het teken van feest gestaan en op donderdag 19 februari is de school in Lierderholthuis ook officieel geopend. Als grote verrassing kwam Sint Nicolaas hoogst persoonlijk de officiële handeling verrichten. De belangstelling was overweldigend; waarschijnlijk heeft ongeveer het hele dorp een kijkje genomen. Op 5 januari is de school in gebruik genomen en de kinderen, leerkrachten en ouders zijn blij met het gebouw dat precies op hun wensen is toegesneden. Ook de omwonenden zijn enthousiast. De kleine, nieuwe school past goed in de dorpse sfeer en waarborgt de leefbaarheid van deze kleine kern.

Lees meer

donderdag 2 oktober 2014

St Nicolaasschool met Wij-land en Ik-land

De nieuwbouw van de St. Nicolaasschool in Liederholthuis gaat razendsnel en is al in een ver gevorderd stadium.

Lees meer

donderdag 10 juli 2014

Schooldomein; Samen op gymnastiek

Schooldomein; Samen op gymnastiek
In Schooldomein van Juli staat een artikel over ons project de Amaniet/Cantharel over Onderwijs en zorg in één gebouw.

Lees meer

dinsdag 21 januari 2014

Succesvolle combinatie van zorg en onderwijs in Ermelo

De multifunctionele accommodatie De Amaniet/De Cantharel in Ermelo is in juni 2013 formeel opgeleverd. Vervolgens hebben geleidelijk de ouderen van Zorggroep Noordwest-Veluwe hun zorg of verpleegappartementen betrokken en hebben de peuterspeelzaal, de BSO en de basisschool van Stichting PROO hun lokalen in gebruik genomen.

Lees meer