vrijdag 28 juni 2019

ZAP avond in de Theodorakapel over architectuur en toewijding

Afgelopen week was er in de gerenoveerde Theodorakapel in de wijk Kamperpoort een open avond. Hanneke Rinkel gaf een toelichting op het ontwerp van het klooster en het bijzondere herontwikkeling- en renovatieproces. Docent levensbeschouwing Mink de Vries ging in op het gedachtegoed van de hedendaagse toewijding (Moderne Devotie) en de betekenis er van voor de (kerkelijke) architectuur van de kapel.

Lees meer

dinsdag 18 juni 2019

Bewoners Lassuslaan kiezen ontwerp kopgevel

Vorige week hebben de 105 bewoners van de flat aan de Lassuslaan mogen stemmen op drie ontwerpen van Sacon voor een nieuwe kopgevel. Met een overgrote meerderheid is gekozen voor de gevel waarop de componist Lassus is afgebeeld.

Lees meer

donderdag 9 mei 2019

Renovatie vooroorlogse woningen naar label A in Harderwijk

Op Dinsdag 30 april jl werd de renovatie van 48 woningen in de Zeebuurt te Harderwijk feestelijk afgesloten. De huurders van de 100e gerenoveerde woning werden in het zonnetje gezet en ontvingen bloemen van de directie van UWoon.

Lees meer

dinsdag 26 maart 2019

Aanpassing historische centrale werkplaats NS

Door uitbreiding van het spoortracé in Zwolle heeft Prorail aan Sacon gevraagd onderzoek te doen naar gedeeltelijke sloop aan de noordzijde van bedrijfshal waarin Quantiparts Zwolle, een dochter van Wärtsilä Nederland zijn huidige bedrijfsvoering heeft.

BIM
Op basis van de Pointcloud* is de bestaande situatie gedigitaliseerd en gemodelleerd in een BIM model. In dit model is ook het te slopen deel en de nieuw te maken gevels verwerkt. Op deze manier ontstaat een geïntegreerd model van bestaand, sloop en nieuwbouw. (zie 1e afbeelding)

Lees meer

dinsdag 12 februari 2019

Prachtige baksteenarchitectuur interieur Theodora Kapel

De ver- en nieuwbouw van het kloostercomplex, aan de Harm Smeengekade in Zwolle, nadert zijn voltooiing. Hart van het complex is en blijft de in 1930 gebouwde Theodora kapel, naar ontwerp van de architect HCM van Beers. Kenmerkend voor de ontwerpen van deze architect, die verschillende katholieke kerken ontwierp, waren plannen met bijzondere in metselwerk uitgevoerde (spits)booggewelven.

Lees meer

donderdag 29 maart 2018

Complimenten voor plan NOM-ready renovatie Assendorperdijk

Door Openbaar Belang is Nijhuis gevraagd een plan te maken voor het ‘NOM-ready renoveren’ van 60 portiekwoningen aan de Assendorperdijk. Sacon heeft de architectuur van deze uitvraag ontworpen. Er werd een renovatieplan gevraagd waarbij als het ware ‘een warme jas’ om de woningen heen gelegd wordt. Dat betekent dat er ingrijpende veranderingen nodig zijn aan gevel en dak.

Lees meer

donderdag 30 november 2017

Renovatie Zeebuurt naar label A met behoud van karakteristieke elementen

Onder grote belangstelling van de bewoners presenteerden woningcorporatie UWOON en Sacon de conceptplannen voor de renovatie van de Zeebuurt Harderwijk.

UWOON schreef een selectie uit voor de renovatie van een deel van de Zeebuurt in Harderwijk.
Het team dat de selectie won staat onder leiding van Van Norel bouwgroep en bestaat verder uit Slim Renoveren, Idea, Van der Sluis en Sacon.

Lees meer

dinsdag 19 september 2017

MFC Stroud in verbouw

De verbouw van MFC Stroud is momenteel in volle gang. Op de foto is de nieuwe toneeltoren te zien waarvoor de ruimte boven het nieuwe podium bijna twee keer zo hoog is gemaakt. De bestaande dakplaten zijn meeverhuisd de hoogte in. Met deze verbouwing verwacht Stroud een vernieuwings- en verduurzamingsslag te maken. Er wordt meer ruimte gecreëerd voor de bestaande èn nieuwe gebruikers. Tevens krijgt het gebouw een nieuw ‘’hart’’ in de vorm van de vernieuwde ontmoetingsruimte en foyer. Zo wordt Stroud weer toekomstbestendig. Wij zien uit naar het eindresultaat.

Lees meer

zaterdag 8 april 2017

Het Dorpshuis in Wezep, licht open en gezellig

Afgelopen zaterdag is het Dorpshuis Wezep heropend en heeft een nieuwe naam gekregen 'De Brinkhof'.
Het dorpshuis in Wezep is naar wens van de gemeente Oldebroek gerenoveerd voor het huisvesten van een aantal maatschappelijke organisaties.
Sacon heeft een renovatieplan gemaakt waarin het ontmoeten en het leggen van verbindingen tussen de verschillende gebruikers een belangrijk ontwerpuitgangspunt is. Het gebouw nodigt uit tot samenwerking. Alle verschillende gebruiksruimten zijn gegroepeerd rondom de centrale ruimte, het hart van het gebouw. Daarnaast is meer daglicht en doorzicht aangebracht waardoor het in combinatie met de materialisatie een aangename ontmoetingsplek is geworden.

Lees meer

donderdag 8 december 2016

Transformatie bestaande bovenregionale kantoor Enexis Zwolle scoort Breeam Excellent

Vrijdag 9 december wordt het bovenregionaal kantoor van Enexis geopend. De transformatie van dit kantoor vormt en belangrijke schakel in de duurzame transformatie van de Enexis-locatie in Zwolle. Eerder waren hier twee nieuwe gebouwen gerealiseerd: de nieuwbouw van het energieneutrale regionale kantoor en het Econexishuis, een informatiewoning over duurzaam wonen en ingericht volgens het ‘smart grid’ principe. Samen met het bovenregionale kantoor vormen deze drie gebouwen de ‘’Enexis Campus’’. Hiermee heeft Enexis tevens de toon gezet voor een duurzame stedenbouwkundige gebiedsontwikkeling op haar terrein rond de Campus.

Lees meer

dinsdag 16 februari 2016

Sacon geselecteerd voor renovatie van Multifunctioneel Centrum Stroud in Putten

Het Multifunctioneel Centrum Stroud huisvest het dorpshuis, ontmoetingscentrum Stichting Stroud, Stichting Welzijn Putten en Theater Stroud.
Zowel het interieur als het exterieur van het huidige Multifunctioneel Centrum zullen een nieuwe uitstraling krijgen. Daarnaast zal het gebouw worden aangepast aan een groot aantal nieuwe gebruikers, organisaties in zorg en welzijn, die na de verbouwing hun intrek zullen gaan nemen in het gebouw.

Lees meer

donderdag 15 oktober 2015

Nul Op de Meter renovatie in Nieuw Buinen komt in de versnelling

In het kader van het landelijk experiment ‘’de Stroomversnelling’’ werkt Sacon in opdracht van woningcorporatie Lefier samen met Volker Wessels aan de renovatie van 109 woningen in Nieuw Buinen naar Nul Op de Meter (N.O.M.). Binnen de Stroomversnelling zijn op verschillende plekken in het land, waaronder Nieuw Buinen, pilotwoningen gerealiseerd.
Deze zogenaamde N.O.M. woningen wekken op jaarbasis evenveel energie op als ze verbruiken (gebaseerd op het gemiddelde energieverbruik van een gemiddeld huishouden). Voor de bewoners betekent het dat ze de komende 40 jaar dezelfde woonlasten betalen als nu voor een zeer comfortabele, gezonde en duurzame woning. Hierbij betalen ze geen kosten meer aan het energiebedrijf, maar een huur en een energieprestatievergoeding aan woningcorporatie Lefier, die hiermee haar investering voor de N.O.M. renovatie terugverdient.

Lees meer

donderdag 24 september 2015

Verbouw Itardschool naar nieuwe huisvesting travers/zwolledoet vordert

Met man en macht wordt er gewerkt aan het geschikt maken van de voormalige Itardschool aan de Burgemeester Drijbersingel in Zwolle als nieuwe huisvesting Travers/Zwolledoet.

Lees meer

vrijdag 14 augustus 2015

Renovatie Dynamisch Maatschappelijk Hart Wezep

Vlak voor de vakantie heeft Sacon deelgenomen aan een architectenselectie voor de ingrijpende renovatie van het dorpshuis in Wezep. Recentelijk hebben we vernomen dat onze voorstellen als beste werden beoordeeld en Sacon betrokken wordt bij het uitwerken van het ontwerp. Gelijktijdig met de renovatie van het dorpshuis dienen er ook meerdere functies in te worden ondergebracht, zoals de bibliotheek, centrum voor jeugd en gezin, maatschappelijk werk en een politiepost. De kern van de vraag was: het creëren van een vitaal dorpplein van waaruit praktisch alle functies / activiteiten op logische, spontane en prettige wijze konden worden benaderd.
De komende tijd zullen we in samenspraak met alle deelnemers onze plannen gaan uitwerken, zodat in het eerste kwartaal van 2016 de uitvoering kan starten.

Lees meer

woensdag 25 maart 2015

Excursie Krimpcafé naar pilotwoning 2.0 Stroomversnelling Nieuw Buinen

Het Krimpcafé, georganiseerd door Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland vormde een afsluitende conferentie van het onderzoek naar Kansen in Krimp met als thema verduurzaming van de woningvoorraad in krimpgebieden. Verschillende voorbeeldprojecten met raakvlakken op het gebied van duurzaamheid en krimp kwamen hier aan de orde. Ook werden er een drietal excursies georganiseerd, ondermeer naar Nieuw Buinen Woningcorporatie Lefier en Volker Wessels zullen in deze wijk in het kader van de Stroomversnelling een groot aantal woningen renoveren tot Nul Op de Meter woningen. Sacon tekende voor het ontwerp van de pilotwoningen. Tijdens de excursie bezochten de deelnemers de pilotwoning 2.0, die onlangs gerealiseerd is.

Lees meer

dinsdag 20 januari 2015

photomatch-rendering directeurswoning

De nieuwe St. Nicolaasschool in Lierderholthuis is opgeleverd en begin 2015 in gebruik genomen.
Om de nieuwbouw mogelijk te maken is de bestaande school gesloopt en werd de directeurswoning een vrijstaande woning.
De herstelwerkzaamheden aan de oorspronkelijke woning moesten, in samenspraak met bewoners, zorgvuldig uitgevoerd worden.
Door middel van een photomatch-rendering is de toekomstige woning in beeld gebracht en konden de bewoners goed zien hoe de woning er in de toekomst uit zou zien.

Lees meer

donderdag 20 februari 2014

Energietransitie; de woning als gebruiksvoorwerp?

Innovatie in de bouwketen wordt in het algemeen gezien als de oplossing om te komen tot een energietransitie van de bestaande woningvoorraad. Dit wordt gedaan door meer samenwerking in de bouwkolom en door een nieuwe manier van denken en werken. Door de verandering in de markt wordt er nu meer gedacht vanuit het eindproduct dat voldoet aan de vraag van de gebruiker. Een omdenken in de bouwkolom, die leidt tot een nieuwe werkwijze, vergelijkbaar bijvoorbeeld met de wijze waarop in de auto-industrie een product tot stand komt.

Lees meer

donderdag 17 oktober 2013

Trendsettend Wonion

"Trendsettend Wonion kreeg meer dan gevraagd"

Henk Veerman zorgde volgens Anke van Hal een paar jaar geleden voor een trendbreuk in corporatieland. De directeur-bestuurder van Wonion (4000 woningen) durfde het als een van de eerste corporatiebazen aan marktpartijen zelf te laten bedenken hoe een renovatie eruit zou kunnen zien. Je moet los durven laten, vond Veerman. Marktpartijen kunnen vaak veel meer dan je denkt. Projectmanager Bart Wiendels van Wonion herinnert zich het nog goed. “Hij en Jan-Willem van de Groep vormden een twee-eenheid. Die hebben de nieuwe manier van aanbesteden op de kaart gezet. Ze geloofden er echt in.” Veerman overleed januari 2012 plotseling, Van de Groep (inmiddels projecttrekker bij De Energiesprong) zette het werk voort"

Lees meer