vrijdag 19 juli 2019

Gewonnen selectie Blaricummermeent.

Voor twee deelgebieden ontwierpen wij 14 twee-onder-een-kap woningen en 3 vrijstaande woningen.
De karakteristieken van het oude dorp Blaricum vormden het uitgangspunt voor de architectuur van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte.

Lees meer

donderdag 9 mei 2019

Renovatie vooroorlogse woningen naar label A in Harderwijk

Op Dinsdag 30 april jl werd de renovatie van 48 woningen in de Zeebuurt te Harderwijk feestelijk afgesloten. De huurders van de 100e gerenoveerde woning werden in het zonnetje gezet en ontvingen bloemen van de directie van UWoon.

Lees meer

donderdag 29 maart 2018

Complimenten voor plan NOM-ready renovatie Assendorperdijk

Door Openbaar Belang is Nijhuis gevraagd een plan te maken voor het ‘NOM-ready renoveren’ van 60 portiekwoningen aan de Assendorperdijk. Sacon heeft de architectuur van deze uitvraag ontworpen. Er werd een renovatieplan gevraagd waarbij als het ware ‘een warme jas’ om de woningen heen gelegd wordt. Dat betekent dat er ingrijpende veranderingen nodig zijn aan gevel en dak.

Lees meer

dinsdag 13 februari 2018

Sacon ontwerpt gasloze woningen in Hoogeveen #vangaslos

In opdracht van WVG ontwikkeling ontwierp Sacon het winnende plan voor een nieuw woongebied op het Beukemaplein, dichtbij het stadscentrum van Hoogeveen. Vooruitlopend op de energietransitie in de nieuwbouw is voor deze woningen gekozen voor een gasloos #vangaslos installatieconcept met een EPC=0.
Door de flexibiliteit in de plattegrond zijn de huurwoningen geschikt voor meerdere doelgroepen, zowel starters, kleine gezinnen als senioren.

Lees meer

woensdag 13 december 2017

De vlag is gehesen voor de bouw van 130 woningen in Havenpark

Gisteravond in het donker werden de vlaggen gehesen ter ere van de start bouw Havenpark.
In januari 2018 starten de werkzaamheden voor de bouw van de in totaal 130 woningen (112 huizen en 18 appartementen) in het te ontwikkelen gebied dat de naam Havenpark krijgt. Projectontwikkelaar Dura Vermeer, de gemeente Apeldoorn en woningstichting Ons Huis ondertekenden vrijdag een overeenkomst voor de bouw van de woningen.

Lees meer

woensdag 18 januari 2017

Beton storten in de vrieskou....

Er werd geen beton geleverd vanwege de vrieskou, maar toch is het wethouder René de Heer gelukt een tijdscapsule in beton te gieten. De capsule, met daarin kaarten met de namen van de nieuwe bewoners en het ontwerp- en bouwteam van de kadewoningen werd tijdens een feestelijk bijeenkomst op de bouwplaats in de fundering van de nog te bouwen woningen gestopt.
Het was het officiële startsein voor de bouw van twaalf kadewoningen die Sacon in opdracht van de gemeente ontworpen heeft. Het bleek een uitstekend moment voor de nieuwe bewoners om vast met elkaar kennis te maken.

Met trots kijken de gemeente en wij als architect terug op het bijzondere ontwikkeltraject, waarin de gemeente in een stagnerende woningmarkt de rol als ontwikkelaar op zich heeft genomen. Het plan is aanbesteed en op de markt gebracht en zal worden gerealiseerd door bouwbedrijf van Norel. Bij verkoop bleek de grote interesse vanuit de markt.

Lees meer

donderdag 22 december 2016

Sacon wint architectenselectie voor 130 woningen en appartementen in Apeldoorn Havenpark.

Het project Havenpark vormt het laatste deel van het project Kanaaloevers, een herontwikkeling van de Kanaalzone in Apeldoorn en sluit aan op het centrumgebied van de stad.
Sacon is gekozen als architect voor de woningen en appartementen vanwege samenhang én diversiteit in het plan en de goede aansluiting op de omgeving.
Een enthousiast team staat klaar om te starten met de planuitwerking. Naar verwachting zal in 2017 gestart worden met de bouw van de eerste woningen.
Havenpark wordt ontwikkeld door Dura Vermeer in samenwerking met woningcorporatie Ons Huis en de gemeente Apeldoorn.

Lees meer

donderdag 22 september 2016

Transformatie 30-er jaren klooster en 60-er jaren flat aan de stadsgracht van Zwolle

Sacon heeft samen met en in opdracht van deltaWonen een transformatieplan gemaakt voor het kloostercomplex en het hieraan gekoppelde verzorgingshuis aan de Harm Smeengekade. In de plannen wordt de kwaliteit van de locatie zichtbaar en wordt vorm gegeven aan eigentijdse en aantrekkelijke woningen en hun woonomgeving.

Lees meer

donderdag 12 mei 2016

De eerste steen is gezet voor Dunningerhof fase 2

Op donderdagmiddag 12 mei 2016 heeft wethouder Jan ten Kate van de gemeente de Wolden door middel van het zetten van de eerste kalkzandsteen kimblokken het officiële startschot gegeven voor de bouw van de tweede fase van het plan Dunningerhof in de Wijk. Het was de eerste kennismaking van de toekomstige bewoners met elkaar. Onder het genot van een drankje maakte men kennis met de nieuwe buren.

De 9 woningen in de Dunningerhof fase II bestaan uit een blok van vier woningen, een blok van 3 woningen en een blok met twee twee-onder-een kapwoningen. Deze zijn op één na allemaal verkocht, als alles plan verloopt worden deze woningen begin 4e kwartaal opgeleverd.

Lees meer

donderdag 7 april 2016

Sacon onderzoekt ruimtelijke concepten voor wonen en zorg in Gendringen

SACON is gevraagd om de vernieuwing van het woonzorgcentrum Maria Magdalena Postel in Gendringen te onderzoeken. Gezocht wordt naar een ruimtelijk concept waarin wonen met zorg wordt gekoppeld aan functies die de leefbaarheid van het dorp ten goede komen.
Zorgorganisaties Azora en Estinea, de Gemeente Oude IJsselstreek en Woningcorporatie Wonion treden gezamenlijk op als opdrachtgever.

Lees meer

donderdag 8 oktober 2015

Buurtinformatie avond seniorenwonigen Zuiderenk

Op 23 september zijn de omwonenden van de voormalige schoollocatie aan de Zuiderenk Weitgoorn geïnformeerd over de plannen die Woonservice voor deze locatie heeft laten uitwerken door ons bureau.

Wethouder Dolfing zat deze avond voor en ging in gesprek over de plannen om op deze inbreidingslocatie zorgtoegankelijke woningen te realiseren voor ouderen. Woonservice gaf hierbij aan dat tot 2040 het aantal huurders ouder dan 75 jaar zal verdubbelen. Om al deze mensen een plek te bieden in Westerbork is nieuwbouw voor deze doelgroep van belang.

Lees meer

dinsdag 16 juni 2015

Het fundament is gelegd voor de eerste woning buurtschap De Bem

Dinsdag 16 juni stortte Wethouder Anja van Norel-Hansen samen met twee toekomstige bewoners de funderingsblak voor hun nieuwe woning aan het Nieuwkamppad in Buurtschap de Bem in Groot Holthuizen.
Het plan bestaat uit de 12 huurwoningen aan het Nieuwkamppad voor Baston Wonen en 5 koopwoningen aan het Ossenkamppad.
De woningen sluiten in hun architectuur aan op de in de eerste fase gebouwde koopwoningen.

Het door ons ontworpen project is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de gemeente Zevenaar, Baston Wonen en Bemog Projectontwikkeling B.V. De woningen worden gerealiseerd door Nikkels Bouwbedrijf bv.

Lees meer

vrijdag 12 juni 2015

Officiële start bouw woningen in De Wijk in het plandeel Dunningen

Onder tropische omstandigheden heeft wethouder Jan ten Kate van de gemeente De Wolden de officiële start handeling verricht voor de bouw van 10 comfortabele woningen, door een begin te maken met het ontgraven van de bouwput. Bemog Projectontwikkeling heeft het initiatief voor het ontwikkelen van dit plandeel genomen en de uitvoering van het project wordt opgepakt door Nikkels Bouw. Ongeveer een half jaar geleden is met de verkoop van deze woningen gestart en op één na zijn momenteel alle woningen verkocht.

Als vervolg op dit succes worden er door dezelfde combinatie nog 9 woningen gebouwd.

Lees meer

dinsdag 9 juni 2015

Lopen door de nieuwe woningplattegrond

Tijdens de presentatie van de plannen voor de wijkvernieuwing van de Balistraat e.o. in Leeuwarden, konden de bewoners kennis maken met hun nieuwe woning. Van het stedenbouwkundige plan was een maquette gemaakt, waarvan de woningen met een 3D printer waren gemaakt.

Bewoners waren ook benieuwd naar de nieuwe woningen. Op een drietal panelen waren de plattegronden van de belangrijkste woningtypen groot weergegeven. Er was veel belangstelling voor de grondgebonden woningen. Aangezien het lezen van platte gronden en het gevoel krijgen voor afmetingen en schaal van de tekeningen, voor verschillende mensen toch lastig blijft, was er één woning op ware grote uitgeprint en op de vloer geplakt. Bewoners konden daardoor letterlijk door hun nieuwe woning lopen en kijken waar de tv of het bankstel het beste geplaatst konden worden.

Lees meer

donderdag 2 april 2015

Veel belangstelling voor dorpsuitbreiding Hof van Soeren

Vorige week presenteerden projectontwikkelaar Reinbouw, Sacon en Mix-Architectuur het verkavelingsplan en de schetsplannen voor 60 nieuwbouwwoningen in Laag Soeren aan belangstellenden en omwonenden. De reacties op de plannen waren positief. De plannen spelen in op het dorpse karakter van Laag Soeren door een grote diversiteit in architectuur, kapvormen en woningtypes. De woningen hebben een lage goothoogte en grote overstekken passend bij het dorpse en kleinschalige karakter van de directe omgeving. De inrichting van de woonomgeving krijgt een dorps en groen karakter in aansluiting op de landelijke omgeving. Naar verwachting zullen de eerste woningen in mei in verkoop gaan.

Lees meer

dinsdag 28 oktober 2014

Openingsfeest Eiland Nieuw Buren

Het wooncomplex Eiland Nieuw Buren is gisteren feestelijk geopend.Woningcorporatie Accolade had een beachparty georganiseerd op het binnenplein van het complex voor bewoners en betrokkenen. Het project bevat 50 woningen voor verschillende doelgroepen, jongeren, ouderen en gezinnen, waarvan 16 zorgwoningen ontworpen zijn voor bewoners met een lichamelijke beperking.

Lees meer

dinsdag 19 augustus 2014

Hospice Zwolle

Dinsdag 19 augustus is, op basis van het schetsontwerp van Sacon, de huur- en samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Openbaar Belang, SWZ en de Stichting Hospice Zwolle. Het schetsontwerp van het Hospice aan de Wipstrikkerallee is tot stand gekomen na intensief overleg met de Stichting Hospice Zwolle en Openbaar Belang.

Lees meer

zaterdag 24 mei 2014

Pilotwoning Stroomversnelling Nieuw Buinen gereed

De test- of pilotwoning in Nieuw Buinen is opgeleverd. De komende tijd zal de woning worden gebruikt om te testen of de woning voldoet aan de uitgangspunten van Nul Op de Meter.

Lees meer

zaterdag 24 mei 2014

Pilotwoning van Stroomversnelling Nieuw Buinen staat!

De test- of pilotwoning in Nieuw Buinen is opgeleverd. De komende tijd zal de woning worden gebruikt om te testen of de woning voldoet aan de uitgangspunten van Nul Op de Meter.

Lees meer

donderdag 22 mei 2014

Feestelijke opening Tellepark

Woensdag 21 mei is het appartementengebouw Tellepark feestelijk geopend met een gezellig samenzijn op het binnenterrein van het complex. De wethouder en bewoners van de woningen van de van de Bent stichting ontvouwden met een druk op de knop een doek waarop opdrachtgever Woon Friesland de bewoners veel woonplezier in de nieuwe woning toewenst.

Lees meer

dinsdag 20 mei 2014

Heemhof in Kampen feestelijk geopend.

Vijdag 16 mei is wooncomplex de Heemhof feestelijk geopend door bewoners en de wethouder door het spelen van een potje Jeu de boule op de baan van het complex.

Lees meer

woensdag 12 maart 2014

Woongebouw Nieuwburen Heerenveen uit de steigers

De woningen en appartementen van het woongebouw Nieuwburen Heerenveen zijn bijna gereed. Binnenkort zullen de eerste woningen worden opgeleverd. Na de laagbouw werd afgelopen week ook de toren van het woongebouw langzaam maar zeker zichtbaar, doordat de steigers konden worden afgebroken. Dit leverde de volgende mooie plaatjes op:

Lees meer

dinsdag 2 juli 2013

Bouw 14 energienotaloze woningen Arnhem bijna gereed.

De woningen zijn energienotaloos, dat wil zeggen dat de bewoners geen energielasten meer betalen, maar alleen huur. Het maandelijkse bedrag, dat bewoners normaliter zouden betalen aan energielasten, is verrekend in de huurprijs, waardoor de corporatie in staat is te investeren in extra maatregelen om het energiegebruik te minimaliseren en energie op te wekken. Per saldo zijn de bewoners circa 30 euro per maand goedkoper uit. Ze huren dan ook een energieneutrale woning, een woning die jaarlijks evenveel energie opwekt, als de bewoner (gemiddeld) verbruikt.

Lees meer