woensdag 14 mei 2014

Cliënten de Zijlen wonen in 'normale' buurt

Met assistentie van twee bewoners heeft burgemeester Hoekstra van de gemeente Leek, zaterdag 12 mei, officieel de eerste fase van de vervangende nieuwbouw voor De Zijlen op het Sintmapark in Tolbert in gebruik genomen. Parallel aan deze handeling is ook het startsein gegeven voor de bouw van de eerste koopwoningen in hetzelfde Sintmapark. Het uiteindelijke resultaat zal zijn dat er een volledige menging van koop, huur -en zorgwoningen zal gaan plaatsvinden. Daarnaast is het nieuwe stedenbouwkundige plan zodanig opgezet dat er een betere integratie met de bestaande omliggende buurten plaats vind en is er in de plannen op een slimme wijze gebruik gemaakt van het bestaande groen (hagen en bomen).
De appartementen en studio's voor de cliënten van De Zijlen zijn zo vorm gegeven dat zij qua schaal en vorm, volledig aansluiten op het karakter van een 'normale' buurt.
Het belangrijkste van de middag was echter het bezoek aan de individuele appartementen en het gesprek met bewoners, ouders en verzorgers. Met name de blijdschap van de bewoners met hun eigen plek en hun persoonlijke inrichting geeft voldoening, want daar doen we het per slot van rekening voor.

Terug naar nieuws