woensdag 25 maart 2015

Excursie Krimpcafé naar pilotwoning 2.0 Stroomversnelling Nieuw Buinen

Het Krimpcafé, georganiseerd door Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland vormde een afsluitende conferentie van het onderzoek naar Kansen in Krimp met als thema verduurzaming van de woningvoorraad in krimpgebieden. Verschillende voorbeeldprojecten met raakvlakken op het gebied van duurzaamheid en krimp kwamen hier aan de orde. Ook werden er een drietal excursies georganiseerd, ondermeer naar Nieuw Buinen Woningcorporatie Lefier en Volker Wessels zullen in deze wijk in het kader van de Stroomversnelling een groot aantal woningen renoveren tot Nul Op de Meter woningen. Sacon tekende voor het ontwerp van de pilotwoningen. Tijdens de excursie bezochten de deelnemers de pilotwoning 2.0, die onlangs gerealiseerd is.

Nieuw Buinen is een van de kernen gelegen in Drenthe, waar men te maken heeft met de negatieve gevolgen van Krimp. Daarbij bevatte de bestaande verkaveling een groot aantal stedenbouwkundige knelpunten, die het de negatieve uitstraling van de woonomgeving versterkten. Gemeente Borger-Odoorn, woningcorporatie Lefier en de bewoners hebben dit probleem gezamenlijk opgepakt. In een Dorpsontwikkelingsvisie zijn de ambities voor de toekomst vastgelegd, waarna dit ruimtelijk vertaald is door Bugel Hajema Adviseurs in het plan het “Nije Daip”. Dit plan voorziet in sloop van ca. 80 woningen, waarbij er slechts een deel teruggebouwd zal worden. De te slopen woningen maken plaats voor Het Nije Daip, een nieuwe vaart, die de wijk weer ruimtelijk een fysiek verbindt met het bestaande dorp en een de wijk weer een identiteit geeft.

In het kader van de Stroomversnelling zullen allereerst 30 woningen gerenoveerd worden tot N.O.M. woning, waarmee het herstructureringsproces van de wijk een extra impuls krijgt. De sobere architectuur met weinig uitstraling ondergaat een transformatie naar een eigentijdse duurzame architectuur passend bij de ruimtelijke transformatie van de wijk. Voor dat met de grootschalige renovatie wordt gestart, worden, aan de hand van een drietal testwoningen, verschillende technische oplossingen getest in de praktijk. Hierbij worden de bewoners intensief betrokken en geïnformeerd.


Op de foto zijn de woningen te zien die binnenkort gesloopt zullen worden om plaats te maken voor het “Nije Daip’

Terug naar nieuws