donderdag 23 november 2017

Geselecteerd voor de tweede ronde prijsvraag Energielab Nagele

Onze collega’s Margret Drok en Roel Vogelzang zijn samen met hun team geselecteerd uit 29 inzendingen voor de tweede ronde van Energielab Nagele. Energiek Nagele is op zoek naar inspirerende en betekenisvolle oplossingen op het gebied van duurzame energie. De Coöperatieve Vereniging Energiek Nagele heeft de inzenders Margret Drok (Sacon), Martijn de Gier (kbng architectuur), Koen Steegers (MANA landschapsarchitectuur) en Olv Klijn (FABRICations) en hun teams uitgenodigd voor deelname aan de tweede ronde van de prijsvraag. Hier volgt een korte omschrijving van onze inzending.

De oplossing voor Nagele is niet het genereren van nog meer ideeën, maar het creëren van een kader waarbinnen ideeën werkelijkheid kunnen worden.
De stedenbouwkundige structuur en architectuur van Nagele vormen een ideale basis voor een energietransitie van het dorp. Hierdoor kunnen we Nagele transformeren tot een gebouwd energielandschap. De inwoners worden ‘’energie-oogsters’’. Nagele wordt weer het experimentdorp van weleer in de transitie naar duurzame energie. In dit transitieproces vormt de balans tussen opwekking, opslag en gebruik van energie de sleutel tot de oplossing. Voor Nagele gaan we op zoek naar deze balans. Dit werken we uit in maatwerkpakketten per woningtype en gebouw, waarbij ook het behoud van architectonische monumenten of juist verandering bij renovatie worden meegewogen. We zoeken naar de balans in verschillende vormen van energieopslag, elektriciteit en/of warmte, zichtbaar of onzichtbaar.
In deze experimenten participeren de bewoners en Energiek Nagele. Wij brengen daarbij een financieringsconstructie in als vliegwiel om de transitie in gang te zetten, waarmee we tegelijkertijd de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van het dorp kunnen verbeteren. In deze duurzame business case spelen de inwoners een centrale rol en profiteren zij van de opbrengsten (in geld, kwaliteit en leefbaarheid).
Geen luchtfietserij, maar gewoon gezond boerenverstand.

https://arch-lokaal.nl/resultaat-eerste-ronde-open-oproep-energielab-nagele/

Terug naar nieuws