dinsdag 20 mei 2014

Heemhof in Kampen feestelijk geopend.

Vijdag 16 mei is wooncomplex de Heemhof feestelijk geopend door bewoners en de wethouder door het spelen van een potje Jeu de boule op de baan van het complex.
Het complex is gebouwd met gebruik van duurzame materialen. Een voorbeeld hiervan zijn de zonnepanelen en het mos-sedumdak van de levensloopbestendige woningen. Deze dragen bij aan de isolatie en zorgt voor een vertraagde infiltratie van het regenwater. Op deze daken liggen ook zonnecollectoren die bijdragen aan het opwarmen van het warme tapwater voor keuken en badkamer.’
Met hun groene mos-sedumdaken, grijswit gecementeerde baksteen en bruin cementstucwerk onderscheiden ze zich van de woningen in de omgeving.

De woningen liggen rondom een gemeenschappelijke binnentuin, op deze plek is ook de ontsluiting van de woningen. Centraal en in de zichtlijn van de toegangen tot het hof ligt de hoofdentree van de appartementen. De architect ontwierp een collectieve tuin die door de bewoners zelf is ingericht.
Dank zij de ‘doorzon’ plattegronden hebben alle woningen zicht op het binnengebied en op omgeving. Aan de buitenzijde van het bouwblok hebben alle woningen terrassen die onderdeel zijn van het bouwkundig ontwerp. Hierdoor heeft de Heemhof aan alle zijden representatieve gevels. Bewoners kunnen parkeren in de halfverdiepte stallingsruimte waardoor de auto’s aan het zicht onttrokken worden.

Het wooncomplex de Heemhof ligt op de voormalige schoollocatie ‘Juliana van Stolberg’. Het plan ligt bijzonder, in de oksel van de buurtontsluitingswegen de Wedericklaan en de Silene. Volwassen bomen, brede grasbermen en de ligging direct naast de heemtuin zorgen voor een groen beeld

De bebouwing van grondgebonden woningen en appartementen ligt ontspannen in het groen. Door hoekverdraaiingen en doorzichten voegt het gebouw zich subtiel in de omgeving. Door de architectuur hebben de woningen van de Heemhof een duidelijke eigen identiteit.

Terug naar nieuws