zaterdag 8 april 2017

Het Dorpshuis in Wezep, licht open en gezellig

Afgelopen zaterdag is het Dorpshuis Wezep heropend en heeft een nieuwe naam gekregen 'De Brinkhof'
Het dorpshuis in Wezep is naar wens van de gemeente Oldebroek gerenoveerd voor het huisvesten van een aantal maatschappelijke organisaties.
Sacon heeft een renovatieplan gemaakt waarin het ontmoeten en het leggen van verbindingen tussen de verschillende gebruikers een belangrijk ontwerpuitgangspunt is. Het gebouw nodigt uit tot samenwerking. Alle verschillende gebruiksruimten zijn gegroepeerd rondom de centrale ruimte, het hart van het gebouw. Daarnaast is meer daglicht en doorzicht aangebracht waardoor het in combinatie met de materialisatie een aangename ontmoetingsplek is geworden.
De ruimtes zijn nu multifunctioneel inzetbaar en makkelijk in te delen naar wens. Gelijktijdig is de renovatie aangegrepen om het gebouw te verduurzamen. Zo zijn er pv-panelen toegepast, lage termperatuur vloerverwarming met warmte koude opslag, ventilatie met warmteterugwinning en energiezuinige verlichting. Ook is gedacht aan circulair bouwen, veel materialen, zoals bestaande kozijnen en deuren zijn hergebruikt bij de renovatie.
De organisaties die in het gerenoveerde dorpshuis worden gehuisvest zijn ondermeer het Sociaal Team van de gemeente Wezep, Centrum Jeugd en Gezin, de bibliotheek Noord west Veluwe, Stichting Welzijn Ouderen, Vluchtelingenwerk, muziekvereniging en een politiepost.
Klaas van Ommen zei in zijn toespraak: ‘Er is maandenlang hard gewerkt aan de renovatie van het dorpshuis. We zijn erg trots op het resultaat. Het is een fantastisch gebouw dat echt uitnodigt om er te zijn; licht, open en gezellig. Het dorpshuis heeft nu ook een nieuwe functie binnen het dorp Wezep. Het is echt van de Wezepers. Alle faciliteiten zijn aanwezig om er samen een groot succes van te maken’.

Terug naar nieuws