dinsdag 19 augustus 2014

Hospice Zwolle

Een hospice is een palliatieve woonvoorziening waar mensen in de terminale fase van hun leven in een huiselijke sfeer de mogelijkheid wordt geboden om verzorgd en begeleid de laatste levensfase door te brengen als dat thuis niet mogelijk of wenselijk is. De gasten die verblijven in het Hospice hebben een levensduurverwachting van minder dan drie maanden. Stichting Hospice Zwolle begeleidt de gasten en hun naasten met een team, goed opgeleide vrijwilligers, in samenwerking met de professionele thuiszorg.
De mantelzorgers worden ontlast, waardoor zij meer tijd, energie en aandacht kunnen hebben om samen te zijn met de gast. Iedereen is welkom. Er zal ook specifieke aandacht zijn voor de behoefte van jongere gasten.

Gezien de terminale levensfase van de gasten zijn voor het gebouw, de gebouwonderdelen en de tuin thema's als rust, warmte, huiselijkheid, comfort, jezelf kunnen zijn en samen zijn, belangrijk.
In de verdere planuitwerking zullen alle participanten zich telkens moeten afvragen of de wijzigingen of de verdere uitwerking van het plan (nog steeds) voldoet aan deze thema's en of de functionaliteit van het gebouw aansluit op de beperkte mogelijkheden van deze zeer kwetsbare doelgroep.

Realisatie Hospice Zwolle een feit - Weblog Zwolle

Terug naar nieuws