dinsdag 2 december 2014

Monumentale Itardschool huisvest Travers


De uit 1958 stammende Dr. Itardschool aan de Burgemeester Drijbersingel in Zwolle wordt getransformeerd tot de centrale huisvesting voor de organisatie Travers.
Het beeldbepalende schoolgebouw, gelegen aan de stadsingel , staat op de nominatie om te worden opgenomen in de gemeentelijke monumentenlijst. In het renovatie- en huisvestingsplan wordt zorgvuldig omgegaan met de beeldbepalende kenmerken van het oorspronkelijke gebouw c.q. ontwerp. Naast de renovatie van het bestaande pand wordt er een kleine uitbreiding toegevoegd. In deze kleinschalige nieuwbouw komen de centrale entree en enkele publieksfuncties.

Terug naar nieuws