Nieuw centrumplan Neede

Via webwatch wordt elke tien seconden een nieuw livebeeld van de werkzaamheden getoond. Elk uur wordt het beeld bevroren en blijft het zichtbaar op de webwatch. Iedereen kan zo thuis live kijken hoe het werk vordert. Door de sloop van een supermarkt ontstond de mogelijkheid om een dorpsplein te realiseren in het centrum van Neede. Deze zou plaats moeten bieden aan parkeerplaatsen, maar ook geschikt zijn voor relatief grootschalige activiteiten.

Op grond van onze visie op de opgave waarin het verleggen van bestaande wegen een sleutelrol speelde, hebben we opdracht gekregen de plannen verder uit te werken. Naast het parkeer-en manifestatieplein is een verblijfsplein gerealiseerd met ‘de witte villa’ (het voormalige gemeentehuis) als centraal en beeldbepalend element. Qua bestrating sluit deze aan bij de huidige situatie rondom het voormalige gemeentehuis. Als tegenhanger van het relatief grote, te bestraten oppervlak, wordt de omgeving van de kerk “groener” gemaakt door de kerk op een verhoogd grasplateau te plaatsen.


Kijk mee: http://www.webwatch.nu/cameras/webwatch007/

Terug naar nieuws