donderdag 3 november 2016

Nul op de Meter; Hoe gemeenten kunnen bijdragen

Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in de versnelling van de energietransitie. In 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland energieneutraal zijn. Om dat waar te maken, heeft Stroomversnelling samen met bouwers, architecten zoals Sacon, corporaties, gemeenten, banken en andere betrokkenen een aanpak ontwikkeld die het voor iedereen in Nederland mogelijk moet maken om een woning naar Nul op de Meter te renoveren.

Gemeenten hebben daarbij een sleutelrol. Stroomversnelling presenteert vandaag, tijdens het jaarcongres van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht (BWT) in Ermelo, de tweede versie van de ‘rode brochure’. Deze brochure laat zien wat gemeenten kunnen doen om bij te dragen aan de energietransitie. Volgens Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling, zijn er steeds meer gemeenten die daar serieus werk van maken, ook omdat de Omgevingswet gemeenten op dat gebied meer regie gaat geven. ‘Gemeenten kunnen laten zien dat zij met burgers en bedrijven willen samenwerken om de eigen leefomgeving te verduurzamen. Dat kan heel veel energie, tijd en kosten besparen. Het is hoog tijd om nu snelheid te gaan maken.’

De vier tips van Stroomversnelling over wat gemeenten kunnen doen:

1 Vereenvoudig de vergunningverlening

2 Anticipeer op de Omgevingswet

3 Gebruik leges om verduurzaming te stimuleren

4 Bundel vraagstukken en kom tot synergie


De hele publicatie, Nul op de Meter. Hoe gemeenten kunnen bijdragen is te vinden op stroomversnelling.nl/gemeente


Quote uit de brochure van onze architect Margret Drok

‘De architectuur van de bestaande woningen had weinig kwaliteit en de gemeente had al plannen voor een ingrijpende stedenbouwkundige herstructurering van de wijk. Stroomversnelling bood een prachtige kans om de wijk als geheel een eigentijdser aanzien te geven met meer samenhang en ook meer variatie in architectuur. We zijn eerst met de stedenbouwkundige van de gemeente om tafel gaan zitten en daarna met de welstandscommissie. Beide partijen waren al snel overtuigd van de kwaliteit van de plannen. In goed overleg zijn we tot enkele aanpassingen van het ontwerp gekomen. Juist doordat we vroeg om tafel zaten, konden we het ontwerp samen één richting op sturen.

Als architect sta je bij een NOM renovatie voor de uitdaging om te onderzoeken wat de kwaliteit en het karakter van een locatie zijn en wat een renovatie daaraan kan toevoegen. Het Stroomversnelling-concept vraagt overal om een andere inpassing. Het aantal te renoveren woningen maakt natuurlijk ook verschil. Tien zonnepaneeldaken vormen een eiland, negentig vormen een eenheid. In de ene wijk kun je een renovatieproject aangrijpen om de uitstraling van de woningen te verbeteren, terwijl je in een andere wijk het karakteristieke uiterlijk juist wilt behouden. Als architect ben je de schakel tussen techniek en vormgeving. De integratie van de techniek ontwikkelt zich steeds verder, waardoor er op architectonisch gebied steeds nieuwe mogelijkheden ontstaan.’

Foto's: Frank Hanswijk


Terug naar nieuws