donderdag 15 oktober 2015

Nul Op de Meter renovatie in Nieuw Buinen komt in de versnelling

In het kader van het landelijk experiment ‘’de Stroomversnelling’’ werkt Sacon in opdracht van woningcorporatie Lefier samen met Volker Wessels aan de renovatie van 109 woningen in Nieuw Buinen naar Nul Op de Meter (N.O.M.). Binnen de Stroomversnelling zijn op verschillende plekken in het land, waaronder Nieuw Buinen, pilotwoningen gerealiseerd.
Deze zogenaamde N.O.M. woningen wekken op jaarbasis evenveel energie op als ze verbruiken (gebaseerd op het gemiddelde energieverbruik van een gemiddeld huishouden). Voor de bewoners betekent het dat ze de komende 40 jaar dezelfde woonlasten betalen als nu voor een zeer comfortabele, gezonde en duurzame woning. Hierbij betalen ze geen kosten meer aan het energiebedrijf, maar een huur en een energieprestatievergoeding aan woningcorporatie Lefier, die hiermee haar investering voor de N.O.M. renovatie terugverdient.

Na een periode van experimenteren en innoveren komt de renovatie in Nieuw Buinen nu letterlijk in een stroomversnelling. Op dit moment worden 30 woningen voorzien van een nieuwe, warme schil om de woning en nieuwe energiezuinige installaties voor verwarming, warm tapwater, ventilatie en elektriciteitsopwekking.

Voor de opschaling zijn eerst 3 pilotwoningen gerealiseerd, waarbij verschillende energieconcepten en bouwmethodes zijn beproefd. Het bouwproces en de logistiek op de bouwplaats zijn geoptimaliseerd, evenals de fabricage van de gevel- en dakelementen. Hiermee zijn grote stappen gemaakt in kwaliteitsverbetering, kostenreductie en bouwtijd. Zo is het nu mogelijk om binnen een dag een woning te voorzien van een nieuwe schil.

Bijzonder aan het concept is de toepassing van een in de gevel geïntegreerde installatiezuil, waarin de nieuwe installaties zijn opgenomen. Deze wordt tegen de gevel geplaatst en is van buitenaf bereikbaar voor onderhoud en service. Zo hoeven er binnenin de woning nauwelijks werkzaamheden uitgevoerd te worden en is de overlast voor de bewoner minimaal.

Sacon is verantwoordelijk voor vertaling van het renovatieconcept in de architectuur van de woningen en de inpassing in de herstructureringsplannen van de wijk. De omgeving van de woningen in Nieuw Buinen zal een ruimtelijke transformatie ondergaan door de aanleg van het ‘Nije Daip’, een nieuw te graven vaart, die het hart van de wijk zal gaan vormen. In aansluiting hierop is ook gekozen voor een frisse, duurzame uitstraling voor de 109 woningen.

Vanuit een 3D scan van elke woning worden de nieuwe gevel- en dakelementen met behulp van BIM door Sacon per woning op maat ontworpen en gemodelleerd. Met als resultaat: een nieuw maatpak, dat gegarandeerd weer 40 jaar mee kan.

Meer over de stroomversnelling
Meer over dit project op www.sacon.nl

Voor nadere informatie over dit innovatieve renovatieconcept kunt u ook contact opnemen met:Sacon, Margret Drok, mail: drok@sacon.nl, tel : 038 – 4221050

Terug naar nieuws