vrijdag 12 juni 2015

Officiële start bouw woningen in De Wijk in het plandeel Dunningen

Onder tropische omstandigheden heeft wethouder Jan ten Kate van de gemeente De Wolden de officiële start handeling verricht voor de bouw van 10 comfortabele woningen, door een begin te maken met het ontgraven van de bouwput. Bemog Projectontwikkeling heeft het initiatief voor het ontwikkelen van dit plandeel genomen en de uitvoering van het project wordt opgepakt door Nikkels Bouw. Ongeveer een half jaar geleden is met de verkoop van deze woningen gestart en op één na zijn momenteel alle woningen verkocht.

Als vervolg op dit succes worden er door dezelfde combinatie nog 9 woningen gebouwd.

Bemog Projektontwikkeling BV en Nikkels Bouwbedrijf b.v. starten met de bouw van tien woningen in de Dunningerhof in de Wijk. Wethouder Jan ten Kate heeft vrijdagmiddag 12 juni het officiële startsein gegeven. Wethouder Jan ten Kate: “Het is fijn dat we met deze woningbouw voorzien in de behoefte van (jonge) gezinnen en starters op de woningmarkt. Het is een rustige woonbuurt waar het goed wonen is, in een verkeersveilig en sociaal ...veilige omgeving met een mooie uitstraling.”.

Dunningen in de Wijk
In het nieuwbouwplan Dunningen, aan de zuidkant van De Wijk, wordt een woonbuurt gebouwd die passend is in de omgeving en aangelegd wordt met aandacht voor het landschap, aansluiting met het dorp en de overgang naar het Reestdal. De tien woningen in de Dunningerhof bestaan uit twee blokken van vier woningen en een blok met twee twee-onder-een kapwoningen. Vanwege de tot nu toe succesvolle verkoop van Dunningen deel 1 zijn ontwikkelaar en gemeente bezig om een vervolg te geven in Dunningen deel 2. Deze zijn op een na allemaal verkocht. Als alles plan verloopt worden deze nog voor de kerst opgeleverd.

Dunningen deel 2
In Dunningen deel 2 worden 9 kavels door de gemeente uitgegeven waar vrijstaande woningen of twee-onder-eenkapwoningen gebouwd kunnen worden. Ook worden er project- en huurwoningen gebouwd. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie kijken op dewolden.nl/bouwkavels of contact opnemen met Ankie Lindeboom, via T. 140528.
0528.
bron: De Wijk.info 12-06-2015

Terug naar nieuws