dinsdag 28 oktober 2014

Openingsfeest Eiland Nieuw Buren

Het wooncomplex Eiland Nieuw Buren is gisteren feestelijk geopend.Woningcorporatie Accolade had een beachparty georganiseerd op het binnenplein van het complex voor bewoners en betrokkenen. Het project bevat 50 woningen voor verschillende doelgroepen, jongeren, ouderen en gezinnen, waarvan 16 woningen ontworpen zijn voor bewoners met een lichamelijke beperking. Deze zogenaamde Fokuswoningen krijgen ondersteuning door medewerkers van Stichting Fokus, waardoor de bewoners in staat zijn zelfstandig te kunnen wonen. Ter gelegenheid van de oplevering heeft Stichting Fokus een boekje uitgebracht over het project en haar bewoners. Het boekje werd uitgereikt door Johan Bandsma, een van de initiatiefnemers van het project. Vanuit de sterke wens om op zichzelf te kunnen wonen, richtte hij al in 2000 Stichting De Aanzet op en startte het traject wat uiteindelijk geleid heeft tot de realisatie van een prachtig gebouw.

Uit het openingsboekje:
Architect van het gebouw is Margret Drok van Sacon Architecten. Een van de dingen waarmee zij zich in het ontwerptraject geconfronteerd zag, was dat het gebouw op een kleiner oppervlak mocht verrijzen dan aanvankelijk de bedoeling was. Drok: 'Dat plaatste ons voor een behoorlijke uitdaging. Het betekende dat we, om het aantal van zestien Fokuswoning en de overige woningen te realiseren, verder de hoogte in moesten. Dat was niet gebruikelijk in dit deel van Heerenveen. Grenzend aan dit project heb je namelijk veel betrekkelijk kleinschalige huizen. Om het contrast te verkleinen hebben we het gebouw op het laagste punt laten aansluiten op de bestaande bebouwing. De toren van het gebouw ligt juist weer dichter tegen de Sportstad Heerenveen aan, vlakbij het Abe Lenstra Stadion. Daar is meer moderne bebouwing, waardoor de toren daar meer op z'n plek is. Wat we dus hebben gedaan is zorgen dat het gebouw aansluit bij de kleinschalige bebouwing aan de ene kant, maar ook bij de grootschalige aan de andere kant.'

Het is een van de redenen waarom Drok dit een gebouw noemt dat verbindt. 'Het verbindt klein- met grootschalig, oud met nieuw, maar er is ook een sociale verbinding. Mensen met en zonder handicap wonen hier door elkaar heen. Ze ontmoeten elkaar in de gezamenlijke binnentuin, die boven de parkeerruimte ligt.'

De woningen van Fokuscliƫnten verschillen op het oog niet van die van de overige bewoners. Toch is er is wel degelijk een verschil. Drok: 'Daarvoor moet je wel de plattegrond erbij pakken. De appartementen van Fokuscliƫnten zijn net iets ruimer. Dat is nodig omdat er in veel gevallen extra voorzieningen in de woningen moesten worden aangebracht. Ook de badkamers zijn ruimer, je moet er immers met een rolstol in kunnen. De zestien Fokuswoningen zijn mooie ruime, lichte woningen en ze zijn allemaal anders. Omdat de inrichting op maat is en dus verschilt per woning, maar ook omdat de plek in het gebouw per woning verschilt. Er zijn ook vijf grondgebonden gezinswoningen. Dat zijn geen Fokuswoningen, maar het feit dat daar gezinnen wonen, zorgt er ook weer voor er een grote diversiteit aan bewoners is. En zo komen we weer terug bij waar ik al eerder over sprak: dit is een gebouw dat verbindt.'Lees hier het hele boekje

Terug naar nieuws