vrijdag 28 juni 2013

Sacon en de 'Green Deal'

Sacon en haar coalitiepartners, waaronder VolkerWessels, beschikken over kennis en middelen om uitvoering te geven aan de 'Green Deal'
In de sociale woningbouw worden de woonlasten bepaald door de huurprijs en de energiekosten. In de bestaande woningvoorraad zijn met name de energiekosten (gasverbruik) fors gestegen door de matige woningisolatie en veelal inefficiënte warmte-opwekking.

Met de brede coalitie Van Duurzaam-Naar-Huurzaam hebben we renovatieplannen ontwikkeld die leiden tot een energienotaloze woning. De belangrijkste aspecten van deze innovatieve plannen zijn:
Het inzetten van de energienota als investeringsinstrument voor het implementeren van energiebesparende maatregelen die leiden tot een ‘nul’ energiewoning.
Het ‘niet meer dan nu’ principe waarmee we bedoelen dat de woonlasten voor de zittende bewoners in de toekomst niet meer stijgen dan de inflatie.
Externe financiering van de duurzame energieopwekking en installatie (ESCO = Energie Service Company).
Het organiseren van de communicatie met o.a. de bewoners en het leveren van een energiecoach.
Het aangaan van een langdurige relatie c.q. verantwoordelijkheid voor bouwkundige en installatietechnische aspecten.
In RENDA staat een artikel over dit innovatieve concept.
Het artikel is te lezen via:www.renda.nl/Drempels_en_dilemmas_bij_het_denken_in_woonlasten.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met Sacon.
Wij wensen u veel succes met het uitvoeren van uw energiebesparende maatregelen en daarmee het betaalbaar houden van de sociale woningbouw.

Met vriendelijke groet,
Ir. Margret Drok & Ir. Mat Baltussen

Terug naar nieuws