donderdag 5 juni 2014

Slim BIMmen in Nieuw Buinen

Sacon is betrokken bij het ontwerp en de technische uitwerking van de pilotwoning voor 'de Stroomversnelling' in Nieuw Buinen, gerealiseerd door VolkerWessels. In de Stroomversnelling worden woningen gerenoveerd tot Nul Op de Meter woning, woningen 'zonder energierekening'. De bewoners betalen straks maandelijks een bedrag aan de corporatie, de energiebundel, waarmee de corporatie haar investeringen in NOM renovatie financiert. Om hierbij tot een haalbare business case te komen is reduceren van de bouwkosten van belang. Dit wordt bereikt door industrialisatie van het bouwproces, snelle realisatie, innovatie, het voorkomen van faalkosten en (op termijn) schaalvergroting. In dit innovatie- en industrialisatieproces speelt virtueel bouwen, slim BIMmen een belangrijke rol. In deze blog willen we de rol van Sacon in de technische uitwerking van het NOM pilot project in Nieuw Buinen verder toelichten.

Ontwerp modelleren in Revit

Allereerst wordt de bestaande woning digitaal ingescand. De uitkomst hiervan, de zogenaamde pointcloud, wordt vertaald naar een bruikbaar Revit bestand.
Dit bestand vormt de basis voor de verdere uitwerking, de start van het BIM proces, waarbij het architectonische ontwerp, de installaties en de bouwtechnische uitwerking in 3D worden gemodelleerd in Revit. De bestaande gevel en dak van de woning worden voorzien van een nieuw ontworpen geprefabriceerde schil, afgewerkt met een houten gevelbekleding, stucwerk en nieuwe kozijnen. Over het bestaande dakbeschot wordt een nieuwe dakdoos geplaatst afgewerkt met metalen felsafwerking en zonnepanelen. Alle nieuwe installaties zijn opgenomen in een prefab installatie-unit, die plug and play kan worden aangesloten op de nieuwe gevel.

Slim ontwerpen

Bijzonder in dit pilotproject is, dat de luchtkanalen, inblaas en afzuigroosters al in de fabriek worden geïntegreerd in de gevel- en dakelementen. Ook de prefab installatie-unit vormt een onderdeel van de nieuwe schil. Slimme prefabricage is een voorwaarde om de woning binnen één dag te kunnen voorzien van de nieuwe schil inclusief installaties. Om de overlast voor de bewoner zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden aan de woning zoveel mogelijk van buitenaf en zo snel mogelijk uitgevoerd. Luchtkanalen en leidingen zijn door Sacon gemodelleerd in Revit, zodat deze techniek optimaal kan worden geïntegreerd in de architectuur en detaillering. Aan de hand van het BIM-model kunnen de gevel- en dakelementen volledig geprefabriceerd worden aangeleverd op de bouwplaats.

IFC uitwisseling en 'open' BIM

Tijdens het BIM proces worden tussen de partners regelmatig aspectmodellen uitgewisseld en samengevoegd tot een totaal- of coördinatiemodel.
Sacon ontwerpt met behulp van de software Revit, terwijl de technische uitwerking en prefabricage van de elementen van gevels en dak door de producent worden gemodelleerd met behulp van eigen bedrijfssoftware, waarmee vervolgens de machines in de fabriek worden aangestuurd. Voor een goed BIM proces is het niet noodzakelijk dat alle partijen dezelfde software gebruiken. Verschillende partijen kunnen met eigen specialistisch gereedschap werken, mits hiermee een correcte IFC export kan worden gemaakt. Dit standaard uitwisselingsformaat IFC kan worden ingelezen in de eigen bedrijfssoftware. Ook kunnen IFC-bestanden worden samengevoegd in speciale modelchecksoftware om bijvoorbeeld een clashdetectie uit te voeren, waarbij de verschillende aspectmodellen onderling op mogelijke modelleerfouten worden gecontroleerd en zo voortijdig zijn te ondervangen (clash control). Op deze wijze kan de producent van de prefab elementen de aangeleverde IFC van ontwerp en installaties importeren om de wanden en dak verder technisch uit te werken. De IFC's van deze elementen worden vervolgens door Sacon gebruikt voor de eindcontrole van het model. Bij de productie van gevel- en dakelementen, wordt het IFC bestand van de installaties gebruikt voor prefabricage van de leidingen in de elementen. Zo kunnen alle onderdelen van de nieuwe schil, inclusief installaties, geprefabriceerd worden aangeleverd op de bouwplaats.

BIM protocol

In de praktijk blijkt dat, mits er van te voren heldere afspraken worden gemaakt en vastgelegd in een projectgebonden BIM protocol, BIM leidt tot een optimale samenwerking en informatie-uitwisseling tijdens het ontwerpproces en door middel van een virtueel 3D gebouwmodel ook een goed inzicht geeft in het gebouw. Voorwaarde voor een goed lopend BIM proces is dat de verwachtingen en het gebruik van de modelinformatie, zowel in geometrie als in beschikbare data, bij alle partijen vooraf helder en duidelijk is. Alle partners zijn er van overtuigd dat BIM leidt tot een snel en efficiënt proces, kostenreductie, kwalitatief beter product en de integratie van installatietechniek en gebouw ondersteunt.

Voor meer informatie over bovenstaand project, of algemeen met betrekking tot Revit en BIM kunt op contact opnemen met Marcel de Groot, degroot@sacon.nl

Bekijk het project Nieuw BuinenMeer over BIM

Terug naar nieuws