dinsdag 10 juni 2014

PROVADA Corporatieplein Stroomversnelling

Tijdens de PROVADA heeft er op het Corporatieplein een Lagerhuisdebat plaatsgevonden over de ‘zin’ en ‘onzin’ van de Stoomversnelling ofwel het ingrijpend verbeteren van een groot deel van de bestaande woningvoorraad met als resultaat woningcomfort en per saldo geen energieverbruik (Nul Op de Meter).

Aan het debat werd deelgenomen door een aantal experts, waaronder corporatiedirecteuren, hoogleraren, tweede Kamerleden en Sacon. De discussie stond onder leiding van Jan Paternotte.
Met name de hoogleraren Hugo Primus en Hennes de Ridder gaven aan bezwaren te hebben tegen de expliciete afspraak tussen enkele corporaties en bouworganisaties om samen 10.000 tot 100.000 woningen te renoveren met NOM. Zij vinden dat met deze afspraak een primaire regel uit de economie wordt geschonden, namelijk samenwerking levert geen prijsvoordeel op voor de consument, alleen concurrentie levert een prijsvoordeel op.

Corporatie en bouworganisaties zijn van mening dat door deze afspraak organisaties bereid zijn grote voorinvesteringen te doen in het ontwikkelen van innovatieve renovatieconcepten die uiteindelijk een maximale investering vragen van € 45.000,-- tot € 65.000,-- inclusief btw en een energie neutrale woning opleveren.

Indien deze afspraak niet zou zijn gemaakt dan was, zeker in deze crisistijd, de bouwsector niet in staat c.q. bereid om het onderzoek naar een energie neutrale woningrenovatie op te starten. Het algemene oordeel was dat door de Stroomversnellingsafspraken er juist kansen worden gecreëerd, zowel voor de huurders, beheersing van de woonlasten, als voor de bouwindustrie, namelijk het verduurzamen van ca. 2 miljoen woningen.

Kijk hier naar een korte samenvatting over het nut van de Stroomversnelling.

Terug naar nieuws