dinsdag 21 januari 2014

Succesvolle combinatie van zorg en onderwijs in Ermelo

De multifunctionele accommodatie De Amaniet/De Cantharel in Ermelo is in juni 2013 formeel opgeleverd. Vervolgens hebben geleidelijk de ouderen van Zorggroep Noordwest-Veluwe hun zorg of verpleegappartementen betrokken en hebben de peuterspeelzaal, de BSO en de basisschool van Stichting PROO hun lokalen in gebruik genomen.

Op 17 januari 2014 heeft de officiële opening van De Amaniet en De Cantharel plaatsgevonden. In alle toespraken werd met lovende woorden gesproken over het gebouw en met name over de samenwerking tussen de zorgorganisatie en het basisonderwijs. Juf Hannie van De Cantharel vertelde met veel enthousiasme over deze samenwerking en de interactie tussen jong en oud. Ze gaf aan dat ze in eerste instantie bedenkingen had tegen het onder één dak huisvesten van zorg en onderwijs, zouden de ouderen hinder ondervinden van de kinderen?

Nu ze een halfjaar ‘samenwonen’ blijkt het tegenovergestelde en is ze erg enthousiast over de activiteiten die samen worden ondernomen zoals:

  • De kerstviering bij de ouderen. De kinderen hebben drie avonden als koor opgetreden tijdens het kerstdiner.
  • Een maal per week doen kinderen en ouderen samen ouderengym, het is een genot om te zien met hoeveel plezier deze bewegingslessen plaatsvinden.
  • De school maakt gebruik van de keuken in de brasserie voor het geven van kooklessen.
  • Ouderen komen tijdens, bijvoorbeeld geschiedenislessen, iets vertellen over een bepaalde periode of ze komen voorlezen in de laagste groepen.

Alle betrokken organisaties zijn ervan overtuigd dat dit een geweldig concept is dat kan bijdragen aan de kwaliteit van leven.
Het onder één dak huisvesten van onderwijs en zorg komt echter nog niet frequent voor en een van de oorzaken is het verschil in de huisvestingsagenda van zorg en onderwijs, gekoppeld aan de verschillende financieringsmethodieken.
Met ambitie en vasthoudendheid zijn de gemeente Ermelo en de woningcorporatie UWOON erin geslaagd om deze succesvolle combinatie te realiseren.

Terug naar nieuws