donderdag 8 december 2016

Transformatie bestaande bovenregionale kantoor Enexis Zwolle scoort Breeam Excellent

Vrijdag 9 december wordt het bovenregionaal kantoor van Enexis geopend. De transformatie van dit kantoor vormt en belangrijke schakel in de duurzame transformatie van de Enexis-locatie in Zwolle. Eerder waren hier twee nieuwe gebouwen gerealiseerd: de nieuwbouw van het energieneutrale regionale kantoor en het Econexishuis, een informatiewoning over duurzaam wonen en ingericht volgens het ‘smart grid’ principe. Samen met het bovenregionale kantoor vormen deze drie gebouwen de ‘’Enexis Campus’’. Hiermee heeft Enexis tevens de toon gezet voor een duurzame stedenbouwkundige gebiedsontwikkeling op haar terrein rond de Campus.

De transformatie bestaat deels uit een ingrijpende renovatie van het bestaande gebouwdeel aan de Marsweg en deels uit vervangende nieuwbouw. Het kantoorgebouw biedt ruimte aan verschillende afdelingen van Enexis, waaronder het bedrijfsvoeringscentrum. Onlangs is het BREEAM Excellent certificaat toegekend, een bijzondere prestatie voor een renovatieproject.

Een gebouw om te werken, te ontmoeten en te ontspannen
Het huidige kantoor kenmerkt zich door veel buitengevel, lange looplijnen en weinig samenhang tussen de ruimtes. Uitgangspunt van Sacon is om een inspirerende, creatieve en prettige werkomgeving te realiseren, die uitnodigt tot ontmoeten, samenwerken en uitwisselen van kennis en informatie.
In de nieuwe planopzet is een compact gebouw gecreëerd, waarmee het buitenoppervlak en daarmee de energieverliezen flink gereduceerd worden. Door het toevoegen van een nieuw ‘hart’ en oriëntatiepunt in de vorm van twee atria, worden de interne relaties versterkt, zowel fysiek als visueel. Door de combinatie van werken, ontmoeten en ontspannen moet deze ruimte het kloppend hart van het gebouw gaan vormen.

Expressieve, zelfbeschaduwende gevel
Het bestaande en nieuwe gebouwcasco worden ingepakt in een nieuwe warme jas, waardoor een geheel ontstaat. Het gebouw heeft hiermee ook nieuwe uitstraling en een herkenbaar gezicht vanaf de openbare weg. Door diepe negge´s toe passen is een expressieve gevel ontstaan, die tegelijkertijd zelf-beschaduwend is. De materialisering van de gevel versterkt de variatie in lichtinval, die hierdoor ontstaat. De gevel verandert van kleur door de stand van de zon en wanneer men langs het gebouw beweegt.

Comfortabel en duurzaam
Er zijn verschillende maatregelen genomen bij de verduurzaming van het kantoor. Zo is het dak voor het grootste deel bedekt met PV panelen, die samen de elektriciteit opwekken t.b.v. het gebouw. Alle werkplekken in het gebouw worden verwarmd of gekoeld middels klimaatplafonds of vloerverwarming, aangesloten op een WKO-installatie. Verder is de buitenschil hoogwaardig geïsoleerd, met een gemiddelde Rc > 5,8. Daarnaast zet men LED-verlichting in met daglichtafhankelijke regeling, is het binnenklimaat comfortabel en individueel regelbaar.
De binnenwanden zijn flexibel en relatief eenvoudig aan te passen aan veranderend gebruik. De gebruikte materialen zijn circulair en dragen bij aan een gezonde werkomgeving.
In en rond het gebouw is veel aandacht besteed aan behoud en versterken van de groene, ecologische kwaliteit en belevingswaarde. Ook vindt er waterbuffering plaats op de locatie.


Opdrachtgever: Enexis
Architect: Sacon. Margret Drok
Constructeur: JVZ Ingenieurs
W/E adviseur: Deerns Raadgevende Ingenieurs
Interieurarchitect: De Twee Snoeken
Aannemer: Bouwcombinatie Trebbe/van Wijnen
Installateur: Linthorst
start ontwerp: juni 2104
start uitvoering: september 2015
oplevering: 21 juli 2016
bouwkosten: € 10.000.000,- excl btw

Meer over dit project

Terug naar nieuws