donderdag 22 september 2016

Transformatie 30-er jaren klooster en 60-er jaren flat aan de stadsgracht van Zwolle

Sacon heeft samen met en in opdracht van deltaWonen een transformatieplan gemaakt voor het kloostercomplex en het hieraan gekoppelde verzorgingshuis aan de Harm Smeengekade. In de plannen wordt de kwaliteit van de locatie zichtbaar en wordt vorm gegeven aan eigentijdse en aantrekkelijke woningen en hun woonomgeving.

Het kloostercomplex is in de 30-er jaren gebouwd. In de 60-er jaren is het hoofdgebouw van het klooster gesloopt en vervangen door hoogbouw. Door deze ingreep is het resterende klooster vanaf de openbare weg aan het zicht onttrokken. Slechts een kleine groep mensen kent het klooster, maar het bestaan ervan spreekt tot de verbeelding. De kloosterkapel heeft een hoge cultuurhistorische waarde en is waardevol om te behouden.

Samen met deltaWonen en IJsselheem is het idee uitgewerkt om door renovatie, gedeeltelijke sloop en nieuwbouw een vernieuwd kloostercomplex te realiseren. Hierin vinden grondgebonden woningen en appartementen een plek rondom de ‘kloostertuinen’. De centraal gelegen kapel behoudt haar huidige functie en wordt uitgebreid met facilitaire ruimten. Door de tuinen rondom de kapel een publiek karakter te geven, wordt de kapel beleefd en gaat deze deel uitmaken van de (publieke) ruimte. Aan de zijde van de Harm Smeengekade wordt het vernieuwde klooster ‘zichtbaar’ en krijgt het een adres aan de straat. De oude kelder wordt hergebruikt als (fietsen)berging.

Een belangrijk onderdeel van de transformatie is de herbestemming van het tien verdiepingen tellende zorggebouw tot aantrekkelijke woningen. In het ontwerp van de hoogbouw heeft Sacon karakteristieke kenmerken van de oorspronkelijke architectuur als uitgangspunt genomen. Met een nieuwe moderne gevel wordt er een nieuwe tijdlaag aan het complex toegevoegd.

De hoogbouw biedt ruimte aan 65 appartementen. Het bestaande betoncasco, de korridorontsluitingsstructuur en de schachten vormen de basis van het plan. In aansluiting hierop is een grote variatie aan plattegronden in het plan opgenomen. Afhankelijk van de keuze voor een horizontale of verticale schakeling van de voormalige verpleegeenheden, ontstaan eenlaagse appartementen van twee of drie traveeën breed of tweelaagse appartementen over de hele gebouwdiepte. Het vernieuwde gevelbeeld van het gebouw wordt mede bepaald door deze programmatische opbouw, de woningindeling is in de gevel afleesbaar. Vier woonlagen zijn bestemd voor de verhuur. De ontwikkelingscombinatie De nieuwe Kamperpoort is gestart met de verkoop van de overige woningen.

Lees meer over het klooster of de hoogbouw aan de Harm Smeengekade

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met;
Hanneke Rinkel, rinkel@sacon.nl

Terug naar nieuws