donderdag 17 oktober 2013

Trendsettend Wonion

"Trendsettend Wonion kreeg meer dan gevraagd"

Henk Veerman zorgde volgens Anke van Hal een paar jaar geleden voor een trendbreuk in corporatieland. De directeur-bestuurder van Wonion (4000 woningen) durfde het als een van de eerste corporatiebazen aan marktpartijen zelf te laten bedenken hoe een renovatie eruit zou kunnen zien. Je moet los durven laten, vond Veerman. Marktpartijen kunnen vaak veel meer dan je denkt. Projectmanager Bart Wiendels van Wonion herinnert zich het nog goed. “Hij en Jan-Willem van de Groep vormden een twee-eenheid. Die hebben de nieuwe manier van aanbesteden op de kaart gezet. Ze geloofden er echt in.” Veerman overleed januari 2012 plotseling, Van de Groep (inmiddels projecttrekker bij De Energiesprong) zette het werk voort"

Lees hier het hele artikel uit Cobouw

Reaktie op artikel Cobouw:

Voordat de marktpartijen aan de slag konden met het renoveren van de woningen is door Wonion eerst een goede basis gelegd voor een duurzame herstructurering van de wijk Vogelbuurt/Biezenakker. In opdracht van Wonion heeft Sacon, Bureau voor Architectuur, Stedenbouw en Landschap een Masterplan gemaakt voor de herstructurering van de Vogelbuurt in samenhang met het aangrenzende te ontwikkelen gebied Biezenakker. Het Masterplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeente Oude IJsselstreek en met de bewoners van de Vogelbuurt, die vanaf de eerste plannen ruimte kregen om hun wensen kenbaar te maken. Centraal thema was het verbeteren van leefbaarheid van de Vogelbuurt. De monotonie van de bestaande woningen en lange onoverzichtelijke straten hadden een negatief effect op de leefbaarheid en veiligheid. Naast woningrenovatie is op strategische plekken sloop en vervangende nieuwbouw ingezet om de ruimtelijke structuur van de wijk te verbeteren en meer variatie in woningaanbod te realiseren. Herkenbaarheid en verscheidenheid in de architectuur en de woonomgeving, het verbeteren van de (langzaam) verkeersstructuur en parkeeroplossingen en het vergroenen van de woonomgeving hebben de wijk weer een basis voor een duurzame toekomst gegeven.

Terug naar nieuws