dinsdag 31 maart 2015

Vernieuwing van de Oost-Indische buurt in Leeuwarden

Onder grote belangstelling heeft Elkien, in het zalencomplex van het Cambuurstadion, haar idee├źn gepresenteerd voor de vernieuwing van de Oost-Indische buurt in Leeuwarden (Balistraat e.o.). In deze buurt staan momenteel 225 woningen die deels dateren uit 1926 en deels 1939. Aangezien het overgrote deel van deze woningen qua woningindeling, voorzieningen en bouwtechnische kwaliteit, niet aansluiten op het gewenste kwaliteitsniveau c.q. doelgroepen, heeft Elkien onderzocht of een ingrijpende renovatie de gewenste kwaliteitsimpuls zou kunnen geven. Op basis van diverse onderzoeken is Elkien tot de conclusie gekomen dat sloop met vervangende nieuwbouw de beste oplossing zou zijn. De onderzoeksresultaten van Elkien zijn 31 maart met de bewoners gedeeld. Tevens is in deze bijeenkomst door Sacon, het eerste idee over de nieuwe stedenbouwkundige opzet van de wijk met de aanwezigen gedeeld. De komende tijd zal met de bewonerswerkgroep het plan verder worden uitgewerkt zodat een totaalplan in juni 2015 door alle bewoners kan worden beoordeeld. Voorts zullen er individuele gesprekken plaatsvinden, waarna een draagvlakmeeting moet aangeven of de plannen kunnen worden voortgezet.
Ter ondersteuning van de communicatie heeft Sacon van de nieuwe stedenbouwkundige opzet van de buurt een 3D geprinte maquette laten maken.

lees meer over het project Balistraat

Terug naar nieuws