donderdag 1 oktober 2015

Virtueel renoveren met BIM bij Enexis in Zwolle

Het werken met BIM biedt vele voordelen en vindt steeds meer zijn weg in de bouwkolom.
Door de gezamenlijke en integrale uitwerking wordt een gebouwontwerp virtueel al opgeleverd, voordat de daadwerkelijk bouw start.

Voor de nieuwbouw en renovatie van het Boven Regionaal Kantoor voor Enexis zijn wij vanaf de start van het definitieve ontwerp, de constructie-, installatie- en interieuradvies betrokken geweest, om d.m.v. BIM vanuit het architectonische ontwerp tot een optimale afstemming te komen tussen ontwerptechnische, esthetische, constructieve en installatiecomponenten. Sacon was hierbij verantwoordelijk voor de BIM coördinatie, demarcatie van modelleerwerkzaamheden en clashcontrol middels IFC.

Vanwege het behoud van het bestaande casco en de geringe beschikbare ruimte boven plafonds en in bestaande schachten, was het zorgvuldig inpassen van de installaties een complexe opgave. Door tijdens de ontwerpfase deze installaties mee te ontwerpen en volledig te modelleren binnen het BIM model werden tijdig ‘clashes’ gesignaleerd en toekomstige bouwfouten voorkomen.
Ontwerpalternatieven en aanpassingen werden door gebruik van BIM eenvoudig, snel en effectief gecommuniceerd naar alle betrokkenen.
Vanuit het BIM model werden tevens alle benodigde tekeningen, uittrekstaten en relevante bouwbesluittoetsingen voor de aanvraag omgevingsvergunning en aanbestedingsstukken gegenereerd.

De bouwkundige aannemer en installateur gebruiken het BIM model voor het uitvoeringsgereed maken van het project en voor de bewaking van de projectkwaliteit.

Voor meer informatie over bovenstaand project of BIM in het algemeen:
Marcel de Groot
038-4221050

Terug naar nieuws