vrijdag 29 mei 2015

Wijkverbetering Molenveld Doesburg

Ruim vijf jaar geleden is een start gemaakt met het wijkverbeteringsproces Molenveld in Doesburg. Sacon heeft in samenwerking met de klankbordgroep plannen gemaakt voor de inrichting van de openbare ruimte, voor het oplossen van de parkeerproblematiek en het afwaarderen van enkele wegen. Daarnaast zijn middels sloop- en vervangende nieuwbouw 39 woningen toegevoegd voor verschillende doelgroepen. Het bouwplan is in een drietal fasen gerealiseerd.
Op vrijdag 29 mei spraken, ter gelegenheid van de feestelijke afrondingen van de herstructurering Molenveld, een trotse directeur Henri Esselink van Woonservice IJsselland en een tevreden wethouder Ellen Mulder zich lovend uit over het gezamenlijk bereikte resultaat.

Terug naar nieuws