vrijdag 6 februari 2015

Woonvisie Overijssel bepaalt de koers voor de komende jaren

Op 6 februari is op een inspirerende locatie, van het voormalige gemeentelijk energiebedrijf Deventer, de regionale woonvisie gepresenteerd. Enkele speerpunten uit de regionale woonvisie voor de Provincie Overijssel zijn; intensivering van de samenwerking en afstemming, focussen op de bestaande woningvoorraad en de verduurzaming van deze voorraad en transitie van bestaand binnenstedelijke vastgoed. Door met name bestuurders van enkele kleine kernen werd hieraan toegevoegd de transitieopgave van agrarisch onroerend goed.
Aangezien alle overheden en woningcorporaties minder financiële armslag hebben en de bouwopgave kleiner is geworden kunnen we ons niet meer permitteren dat we fouten maken of zoals de gedeputeerde Ineke Bakker concludeerde “Iedere verandering moet raak zijn”.

Mat Baltussen heeft deelgenomen aan de discussie over de verduurzaming van de bestaande voorraad. In ons groepje is het voorstel gelanceerd om voor de financiering van de verduurzaming van de particuliere woningen, het gesprek aan te gaan met energieleveranciers. We nemen het initiatief en gaan gespreken aan met enkele energieleveranciers en willen hen betrekken bij de verdere uitwerking van de verduurzaming van de bestaande voorraad tijdens het Bestuurlijk Plein Wonen in juni 2015

Terug naar nieuws