Dynamisch hart, Wezep

Door de verandering in de zorgwetgeving is de gemeente verantwoordelijk geworden voor een aantal zorgtaken.
Op basis van dit feit heeft de gemeente Oldebroek een verkennende studie laten uitvoeren voor het huisvesten van een aantal maatschappelijke organisaties in het dorpshuis van Wezep.

Vervolgens heeft Sacon een renovatieplan gepresenteerd waarin het ontmoeten en het leggen van verbindingen tussen verschillende functies een belangrijk ontwerpuitgangspunt is. Daarnaast is meer daglicht en doorzicht aangebracht waardoor het in combinatie met de materialisatie een aangename ontmoetingsplek gaat worden.
Het multifunctioneel kunnen gebruiken van ruimte en het eenvoudig op termijn kunnen veranderen van ruimte, is eveneens een belangrijke opgave in dit renovatieproject.
Door goed te luisteren naar individuele wensen en door te laten zien welke kansen er door samenwerking ontstaan, is het renovatieplan enthousiast ontvangen door de huidige en toekomstige gebruikers.
Gelijktijdig is de renovatie aangegrepen om het gebouw te verduurzamen. Zo worden er pv-panelen toegepast, lage temperatuur vloerverwarming en worden de installaties geoptimaliseerd.
De organisaties die in het gerenoveerde dorpshuis worden gehuisvest zijn Icare, Vluchtelingenwerk, Stichting Welzijn Ouderen, Centrum Jeugd en Gezin, de muziekvereniging, de bibliotheek en de politiepost.

Opdrachtgever
Gemeente Oldebroek

Opdracht
Het opstellen van een renovatieplan voor het huisvesten van verschillende maatschappelijke organisaties

Ontwerp
2015-2016

Terug naar projecten